Tin tức

Quảng Trị đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

Thứ ba, 12/06/2018 - 14:23

Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được tỉnh Quảng Trị chỉ đạo triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia và đạt được nhiều kết quả quan trọng.Thông qua phong trào đã góp phần làm thay đổi diện mạo vùng nông thôn, miền núi, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân trên địa bàn.


Trong những năm qua, việc thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở huyện Hướng Hóa mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng vẫn đạt được những kết quả cao, góp phần trong việc tăng trưởng kinh tế xóa đói giảm nghèo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đời sống xã hội. Cho đến nay, toàn huyện có 187 làng được công nhận văn hóa, chiếm tỷ lệ 96,3%, 114 đơn vị được công nhận văn hóa, chiếm 96,6%, hộ gia đình đạt văn hóa chiếm 85,8%. Nét đáng chú ý là các xã, các thôn bản đã chú trọng xây dựng thiết chế văn hóa, điểm vui chơi, điểm phục vụ bưu chính viễn thông, tạo dựng môi trường văn hóa nông thôn lành mạnh giúp người dân có điều kiện nâng cao chất lượng cuộc sống, đồng thời góp phần giữ gìn bảo tồn bản sắc văn hóa của các dân tộc.
 
Ông Nguyễn Phúc Sơn, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa:

 

Không chỉ ở Hướng Hóa, phát huy những kết quả đạt được của các năm trước, năm 2017 vừa qua các địa phương trong tỉnh đã có nhiều hoạt động đưa phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa có sức lan tỏa rộng và đi vào chiều sâu với sự tham gia hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân. Thông qua phong trào, nhiều nét đẹp trong văn hóa, lao động sản xuất đã được hình thành. Các mô hình giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng phát triển, đạo đức, truyền thống tốt đẹp được khơi dậy và giữ gìn, tình làng nghĩa xóm được thắt chặt, tệ nạn xã hội được đẩy lùi, nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội thực hiện tốt hơn. Nhiều cơ quan, đơn vị đã xây dựng nếp sống văn minh công sở đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính tinh gọn, hiệu quả. Đến nay, toàn tỉnh có 1039/1073 làng bản, khu phố được công nhận văn hóa, đạt tỷ lệ 96,8%, có 974/1045 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn đơn vị văn hóa, đạt tỷ lệ 93,2%. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện phong trào này còn gặp không ít khó khăn cần dduwwocj tháo gỡ.
 
Ông Mai Thức, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:


Xác định văn hóa vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển kinh tế xã hội, hiện nay các cấp, các ngành đâng tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, tuyên truyền, vận động. Đồng thời, triển khai thực hiện phong trào phù hợp với tình hình của từng địa phương, đơn vị, trong đó cùng với tranh thủ nguồn lực của Nhà nước, đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp, cá nhân đầu tư xây dựng và khai thác các thiết chế văn hóa, thể dục, thể thao.


 
Xây dựng cổng làng ở huyện Cam Lộ 

Múa hát trong ngày hội


Bá Thuần
 

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Lịch phát sóng truyền hình
Cột phải trên
Cột phải dưới

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội