Tin tức

Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay

Thứ tư, 14/10/2020 - 15:37

Từ đầu năm đến nay, các địa phương, đơn vị trên cả nước đang tiến hành đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng. Trong bối cảnh đó, các thế lực thù địch, phản động đang ra sức phá hoại đại hội, chống phá hệ tư tưởng của Đảng dưới nhiều hình thức và thủ đoạn khác nhau.

 
Bộ đội Biên phòng Quảng Trị làm nhiệm vụ vận động quần chúng
 
Nhận thức sâu sắc về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” trong quá trình chỉ đạo và tổ chức đại hội các cấp, Tỉnh ủy Quảng Trị chỉ đạo các cấp ủy đảng thực hiện nghiêm Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” làm cho mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân thấy rõ: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ lý tưởng, uy tín, vị thế chính trị của Đảng, bảo vệ sự đoàn kết, thống nhất, tạo sự đồng thuận xã hội, cũng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, góp phần vào thành công đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại Hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Là lực lượng nồng cốt trên mặt trận bảo vệ an ninh biên giới quốc gia, lực lượng Biên phòng Quảng Trị nhận thức rằng, để xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc thì mỗi cán bộ, chiến sĩ biên phòng cũng là một chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng.
 
Theo đó, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tiến hành hội nghị học tập, quán triệt nhằm không ngừng nâng cao lý luận, trang bị kiến thức cho cho cán bộ, chiến sĩ; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, giải pháp của nghị quyết sát đúng với tình hình thực tiễn của từng đơn vị, góp phần làm tốt công tác giáo dục, động viên Nhân dân các vùng biên giới phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, đề cao cảnh giác, không nghe theo các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch; luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi mới của đất nước; phát huy sức mạnh tổng hợp bảo vệ hệ tư tưởng của Đảng, bảo vệ sự đoàn kết giữa các dân tộc anh em chung sống trên dãy Trường Sơn, thiết thực góp phần vào sự thành công chung của Đại hội đảng các cấp.
 

 
Bộ đội Biên phòng Quảng Trị bám địa bàn biên giới

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là việc làm quan trọng phải tiến hành liên tục, thường xuyên và lâu dài không chỉ diễn ra trong thời gian đại hội đảng các cấp. Vì vậy, để chủ động ngăn chặn, đấu tranh kịp thời, hiệu quả các hoạt động tuyên truyền của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ, mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đi đầu đấu tranh, phản bác quan điểm, thông tin sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, chống phá đại hội đảng bộ các cấp của các lực lượng thù địch. Có đủ bản lĩnh phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng… kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu, hành động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động, những phần tử bất mãn, cơ hội chính trị. Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp phải chủ động giải quyết, đối thoại với nhân dân trước những vấn đề phức tạp, nảy sinh tạo sự đồng thuận xã hội.
 
Hiện nay, tỉnh Quảng Trị đang tiến hành Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025. Để góp phần vào sự thành công của đại hội, mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân góp sức mình thực hiện tốt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính Trị về: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” góp phần củng cố và tăng cường niềm tin vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, tạo sự đồng thuận xã hội, hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.


Văn Cần 

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Lịch phát sóng truyền hình
Liên hệ Qcao

Thăm dò ý kiến

Bạn đã từng xem kênh QRTV trên hạ tầng nào ?
Truyền hình vệ tinh DVBS2
TRuyền hình số mặt đất DVBT2
Truyền hình cáp DVBC
Truyền hình Internet

Thông tin cần biết

Thời tiết:

17 - 24ºC

Chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông

Thông tin thời tiết các vùng trong tỉnh

Mã NT Mua tiền mặt Mua CK Bán
USD
AUD
HKD