Tin tức

Quảng Trị bứt phá đi lên, phấn đấu có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao của cả nước

Thứ bảy, 17/10/2020 - 11:26

Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, kế thừa thành tựu phát triển mọi mặt, rút kinh nghiệm từ các nhiệm kỳ trước, trong giai đoạn 2015 - 2020, Ðảng bộ tỉnh Quảng Trị tiếp tục có những cách làm hay, sáng tạo, thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp, tạo ra những sự đột phá, vững bước đi lên, phấn đấu trở thành địa phương có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao của cả nước.


Nhà đầu tư khảo sát ở Khu dịch vụ - du lịch Cửa Việt

Trong 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và nỗ lực của các cấp, các ngành, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015 - 2020 vẫn đạt 7,16%, tăng 1,25% so với nhiệm kỳ trước và cao hơn bình quân chung của cả nước. Thu nhập bình quân đầu người đạt 55,4 triệu đồng/năm, gấp 1,6 lần năm 2015, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng bền vững gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với bảo đảm an sinh, phúc lợi, tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường.  

Điều đáng nói hơn là trong khó khăn, Quảng Trị luôn kiên trì, chủ động và sáng tạo thực hiện các đột phá chiến lược, có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó nổi bật là đã tranh thủ nguồn lực từ các chương trình, dự án và xã hội hóa, ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và thực hiện các chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư, mời gọi và tạo những điều kiện tốt nhất cho các dự án triển khai.

 
Du khách tham quan đảo Cồn Cỏ

Ông Trần Quang Trung, Phó Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Quảng Trị cho hay: Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban quản lý đã thực hiện tốt việc cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật. Ngoài việc tạo những điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đang hoạt động, khi các nhà đầu tư đến tìm hiểu, Ban đã hỗ trợ, giúp đỡ cho họ nắm bắt những chính sách ưu đãi của tỉnh, đi khảo sát thực tế, lập dự án, tiến hành làm các thủ tục giao hoặc thuê đất, mặt nước, làm đầu mối giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hình thành, triển khai và thực hiện các dự án đầu tư, kinh doanh. Mặt khác, phối hợp với các ngành chức năng và các địa phương thường xuyên nắm bắt tình hình, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc, khó khăn. Chính nhờ vậy, trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh Quảng Trị đã cấp chủ trương đầu tư khoảng 300 dự án, tổng vốn đầu tư 150.000 tỷ đồng, sovới giai đoạn 2011-2015 tăng 176 dự án và 116,436 tỷ đồng.

Cùng với tăng cường thu hút đầu tư, tỉnh Quảng Trị đã thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Trong những năm qua, không chỉ đảm bảo vững chắc an ninh lương thực trước mắt và lâu dài, ngành nông nghiệp cùng với các địa phương đã triển khai các nhóm giải pháp, tổ chức sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả, xây dựng các vùng chuyên canh, hình thành các vùng sản xuất cánh đồng lớn, sản xuất có liên kết, áp dụng khoa học công nghệ mới, công nghệ cao, tạo ra nông sản sạch, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, nâng cao năng lực đánh bắt và nuôi trồng, chế biến thủy hải sản. Đồng thời, huy động được nguồn lực khá lớn để đầu tư hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, triển khai các biện pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

 
Đưa cơ giới vào sản xuất cánh đồng lớn
 
Ông Hồ Xuân Hòe, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Chính nhờ thực hiện các chính sách hỗ trợ và triển khai đồng bộ các giải pháp nên trong 5 năm qua sản xuất nông nghiệp trên địa bàn phát triển toàn diện, tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí chiến lược trong nền kinh tế, cơ cấu cây trồng chuyển dịch theo hướng hàng hóa, từng bước khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai và lợi thế mỗi vùng. Nếu như tốc độ tăng  trưởng nông lâm ngư nghiệp năm 2016 là 2,42% thì năm 2017 là 3,33%, năm 2016 là 5,56%, năm 2019 là 4,92% và năm 2020 ước đạt trên 4,5%, đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Cùng với tập trung phát triển kinh tế, tỉnh Quảng Trị đã chú trọng đến lĩnh vực văn hóa xã hội, đến nay chất lượng giáo dục đại trà duy trì ổn định và từng bước nâng lên, chất lượng giáo dục mũi nhọn đạt nhiều kết quả đáng phấn khởi. Bên cạnh đó, làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo và an sinh xã hội, chăm lo các gia đình chinh sách, người có công với cách mạng. Mặt khác, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Tuy nhiên, để đến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người đạt 85 đến 90 triệu đồng, đến năm 2030, nằm trong nhóm 30 tỉnh thuộc tốp đầu của cả nước, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 150 triệu đồng, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII đã thảo luận, bàn bạc và quyết định nhiều vấn đề quan trọng.

 

Nhà ở của đồng bào ở Khu tái định cư Pa Lin, xã A Vao, huyện Đakrông

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng nhấn mạnh: Ðể Quảng Trị vững bước đi lên, phát triển trong giai đoạn mới, tỉnh xác định là biến những bất lợi, khó khăn thành tiềm năng, lợi thế để làm cho tốc độ tăng trưởng cao hơn. Trước hết là tranh thủ các nguồn lực, ưu tiên đầu tư hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông. Đồng thời, tiếp tục thực hiện các chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư vào các khu kinh tế, khu, cụm công nghiệp, thực hiện các chính sách thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng dần tỷ trọng công nghiệp, trong đó ưu tiên lĩnh vực năng lượng, điện khí và năng lượng tái tạo, quyết tâm xây dựng Quảng Trị trở thành trung tâm năng lượng của miền Trung vào năm 2030. Cùng với đó, đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, khuyến khích tích tụ ruộng đất, đẩy mạnh cơ giới hóa, mở rộng các hình thức liên kết, hợp tác gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, ưu tiên, ưu tiên và thực hiện các giải pháp để phát triển kinh tế biển, ngành kinh tế mũi nhọn. Mặt khác, rà soát lại quy hoạch để nâng cao hiệu quả hoạt động lĩnh vực thương mại, dịch vụ và khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển du lịch. Trong mỗi bước đi, Quảng Trị luôn quan tâm, chú trọng phát triển nguồn nhân lực gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động theo quy hoạch phát triển kinh tế gắn với văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới Việt - Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển. Đặc biệt, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Ðảng, hệ thống chính trị gắn với củng cố, kiện toàn bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đội ngũ cán bộ, công chức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thật sự của dân, do dân, vì dân.
 

Bá Thuần

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Lịch phát sóng truyền hình
Liên hệ Qcao

Thăm dò ý kiến

Bạn đã từng xem kênh QRTV trên hạ tầng nào ?
Truyền hình vệ tinh DVB-S2
Truyền hình số mặt đất DVB-T2
Truyền hình cáp DVBC
Truyền hình Internet

Thông tin cần biết

Thời tiết:

17 - 24ºC

Chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông

Thông tin thời tiết các vùng trong tỉnh

Mã NT Mua tiền mặt Mua CK Bán
USD
AUD
HKD