Tin tức

Khối Thi đua các cơ quan Đảng tỉnh Quảng Trị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2018

Thứ bảy, 11/08/2018 - 07:16

Ngày 10/8, Khối Thi đua các cơ quan Đảng tỉnh (Khối) tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Tham dự hội nghị có Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hoàng Văn Mai cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thành viên trong Khối.

Toàn cảnh hội nghị         
 
Trong 6 tháng đầu năm 2018, Khối đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Thông qua việc phát động và đăng ký các danh hiệu thi đua của Khối, lãnh đạo của các cơ quan đã phối hợp với cấp ủy, công đoàn tổ chức triển khai sâu rộng các phong trào thi đua sát với đặc điểm, tình hình và điều kiện của từng cơ quan, nâng cao trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong việc tham mưu, đề xuất và giải quyết các công việc được giao, cải tiến lề lối làm việc, tạo ra hiệu suất cao hơn trong công tác.

Gắn thực hiện phong trào thi đua với việc phát huy trí tuệ của mỗi tập thể, cá nhân, tạo nên sức mạnh tổng hợp để đưa phong trào thi đua đạt kết quả cao nhất. Chỉ đạo tăng cường cải cách hành chính; kiện toàn, bố trí đội ngũ cán bộ theo đề án vị trí việc làm. Lãnh đạo các đơn vị đã phối hợp với các cấp ủy, công đoàn cơ quan chú trọng tuyên truyền, vận động, quản lý CBCC-VC nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy chế của đơn vị.
 
Tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động xã hội, các hoạt động về nguồn, tri ân các anh hùng liệt sĩ; tham gia đầy đủ các cuộc vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì trái tim trẻ thơ”, “Tấm lòng quê hương – Tiếp sức đến trường”… Lãnh đạo các cơ quan đã phối hợp với cấp ủy thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan.
 

Việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của nhiều đơn vị có chuyển biến tích cực cả về nội dung và hình thức, hoạt động ngày càng đi vào nền nếp và hiệu quả hơn. Qua việc thực hiện giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Khối, với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cùng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, đảng viên, phong trào thi đua của Khối ngày càng đi vào chiều sâu; phát huy cao độ tính tích cực, chủ động sáng tạo, có sự gắn kết phong trào thi đua với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị còn nghiêm túc chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm của phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong Khối còn mắc phải như: công tác thi đua, khen thưởng ở một số đơn vị chưa thật sự sôi nổi, còn mang tính hình thức, chất lượng chưa đồng đều; việc phối hợp để đẩy mạnh phong trào thi đua giữa các đơn vị trong Khối chưa chủ động và thường xuyên; nội dung, hình thức thực hiện chưa thực sự phong phú, chủ yếu tập trung vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng cuối năm 2018; các cơ quan, đơn vị trong Khối đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị định số 09/2017/NĐ-CP, ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua – Khen thưởng; Chỉ thị số 18/CT-TTg, ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2016 về kế hoạch 5 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Chỉ thị số 26-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

Chỉ đạo đổi mới phương thức sinh hoạt Khối, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị để tiếp tục đôn đốc, tổ chức các phong trào thi đua đã phát động. Tổ chức kiểm tra việc quán triệt và triển khai thực hiện công tác thi đua khen thưởng của một số đơn vị trong Khối. Tổ chức sơ, tổng kết các phong trào thi đua; bình chọn, suy tôn những tập thể, cá nhân điển hình, đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng đúng đối tượng, đảm bảo quy trình.
 
Tại hội nghị, đại diện các đơn vị là thành viên trong Khối cũng đã tập trung thảo luận những khó khăn, thuận lợi trong quá trình thực hiện các phong trào thi đua, trên cơ sở đó đưa ra những kiến nghị, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2018.

Hà Trang/ QT

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Lịch phát sóng truyền hình
Cột phải trên
Cột phải dưới

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội