Tin tức

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy: 70 năm dấu ấn một chặng đường

Thứ hai, 15/10/2018 - 08:44

Tháng 10 năm 1948 trong lúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của dân tộc ta đang bước vào thời kỳ quyết liệt, Trung ương Đảng ra quyết định thành lập Ban Kiểm tra Trung ương là cơ quan kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng. Không lâu sau đó, vào năm 1949 Ban Kiểm tra tỉnh Quảng Trị ra đời và là một trong những tỉnh đầu tiên trong cả nước thành lập Ban Kiểm tra. Suốt 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, vượt qua nhiều thử thách cam go, Ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị (nay là Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy) góp phần quan trọng duy trì kỷ luật, kỷ cương, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong Đảng, góp phần cùng cả nước dành thắng lợi trong cuộc đấu tranh dành độc lập dân tộc trước đây và xây dựng đất nước ngày nay.

Hội nghị giao ban triển khai công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng cuối năm 2018

Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ dành độc lập dân tộc, Mặt trận Trị - Thiên luôn là vùng đất ác liệt, là nơi đụng đầu trực tiếp, quyết liệt giữa ta và địch. Vì lẽ đó, công tác kiểm tra Đảng của Tỉnh ủy Quảng Trị gắn liền với phong trào cách mạng của tỉnh và cả nước. Ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Quảng Trị không ngừng nổ lực phấn đấu tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đoàn kết nội bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo kháng chiến của Đảng bộ tỉnh Quảng Trị.
 
Nhớ lại những năm tháng chiến tranh ác liệt, khi đất nước còn chia cắt, để phục vụ cho công cuộc đấu tranh dành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, công tác kiểm tra của Đảng trải qua nhiều giai đoạn khác nhau, có thời kỳ sát nhập với Khu ủy Trị - Thiên, có thời kỳ nằm dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Quảng Trị khi Trung ương ra quyết định thành lập lại tỉnh Quảng Trị vào tháng 6 năm 1971.
 
 Riêng huyện Vĩnh Linh, từ năm 1954 đến năm 1975 là Đặc khu trực thuộc Trung ương, Uỷ ban Kiểm tra cũng được thành lập và hoạt động liên tục đến khi sát nhập tỉnh Bình - Trị - Thiên. Dù ở trong điều kiện công tác nào, cán bộ kiểm tra luôn dựa vào dân, bám từng tấc đất quê hương, nêu cao tinh thần bất khuất, không quản ngại hy sinh, anh dũng chiến đấu với kẻ thù và các phần tử cơ hội, bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nhờ sâu sát cơ sở, cùng vào sinh ra tử với đồng bào, đồng chí, cán bộ ban kiểm tra nắm vững tình hình đã kịp thời phát hiện và xử lý các sai phạm, giáo dục, uốn nắn các khuyết điểm, làm trong sạch nội bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên qua mỗi thời kỳ, cho dù dưới sự lãnh đạo của Khu ủy Trị - Thiên hay của Tỉnh ủy Quảng Trị.
 
Sau ngày đất nước thống nhất, trong bối cảnh khó khăn chung của đất nước của thời hậu chiến cùng với cơ chế kế hoạch hóa, tập trung quan liêu, bao cấp chưa được đổi mới, đời sống và điều kiện làm việc vô cùng thiếu thốn nhưng vượt lên tất cả, Ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Quảng Trị vẫn đạt được nhiều kết quả quan trọng, tiếp tục phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.
 
Tháng 7 năm 1989, tỉnh Quảng Trị được lập lại trên cơ sở tách ra từ tỉnh lớn Bình – Trị - Thiên. Hòa chung niềm vui của nhân dân toàn tỉnh, đội ngũ cán bộ Ban Kiểm tra trở lại quê hương với tinh thần và khí thế mới, tiếp tục sự nghiệp của mình. UBKT Tỉnh ủy đã kiện toàn, cũng cố tổ chức bộ máy, tăng cường cán bộ xứng tầm với yêu cầu nhiệm vụ mới. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, từ đó đến nay UBKT Tỉnh ủy đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

Trong thời kỳ này, Ngành Kiểm tra Tỉnh ủy tiếp tục quán triệt sâu sắc mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ về công tác kiểm tra, giám sát được đề ra qua các kỳ Đại Hội, kiểm tra đảng viên, tổ chức Đảng chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, thực hiện chức trách nhiệm vụ của của đảng viên, việc chấp hành quy chế làm việc của cấp ủy cấp dưới. Theo đó, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát ngày càng tăng về số lượng và từng bước nâng cao chất lượng; nội dung kiểm tra, giám sát đúng theo quan điểm “giám sát mở rộng”,” kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”.
 
Qua kiểm tra, giám sát từng bước nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật của tổ chức Đảng và đảng viên, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ; giúp BTV Tỉnh ủy nắm chắc tình hình, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, giải quyết tốt các vụ việc nổi cộm hoặc những sự kiện chính trị quan trọng trong Đảng bộ tỉnh.
 
Cùng với việc thực hiện chức năng nhiệm vụ, nhiệm vụ theo điều lệ Đảng quy định, UBKT các cấp thường xuyên thực hiện tốt nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng và cấp ủy giao, trong đó có nhiệm vụ quan trọng Giám sát việc thực hiện cuộc vận động: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách đạo Hồ Chí Minh” tổ chức kiểm điểm, phê và tự phê bình theo Nghị quyết TW4, khóa XII, kiểm tra về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng chống tiêu cực, xây dựng và chỉnh đốn Đảng:
  
Trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành, dù trong bom đạn chiến tranh hay trong thời bình, cơ quan UB Kiểm tra Tỉnh ủy luôn vượt qua thử thách, không ngừng cống hiến và để lại dấu ấn trong chặng đường phát triển của Đảng bộ tỉnh Quảng Trị. Từ chổ chỉ có 6 đồng chí, đến nay cơ quan UBKT Tỉnh ủy có gần 30 đồng chí, trong đó có 11 đồng chí Ủy viên.
 
Cùng với đó là hệ thống tổ chức bộ máy cơ quan Ủy ban Kiểm tra được xây dựng đồng bộ từ tỉnh đến các Đảng bộ cơ sở. Đến nay, toàn tỉnh có 86 cán bộ chuyên trách, hơn 1000 cán bộ kiêm nhiệm và hơn 2800 cán bộ phụ trách công tác kiểm tra của chi bộ. UBKT các cấp luôn chú trọng công tác bồi dưỡng nghiệp vụ và hướng dẫn cho các tổ chức đảng, UBKT cấp dưới thực hiện nhiệm vụ.
 
 Nhờ đó, đội ngũ cán bộ có trí thức, năng lực, có nhiệt huyết, bản lĩnh vững vàng sẵn sàng hoàn thành trọng trách được lãnh đạo tỉnh giao phó, xứng đáng với truyền thống vẽ vang của Ngành: “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy”
 
  Điều đáng tự hào từ kết quả thực hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Ủy ban Kiểm tra các cấp đã giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chủ động ngăn ngừa, hạn chế khuyết điểm, sai phạm, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, xây dựng các tổ chức cơ sở đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ, góp phần củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, phục vụ tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.
 
70 năm qua là chặng đường chiến đấu, xây dựng và trưởng thành dù phải trải qua nhiều cam go nhưng nghành kiểm tra Đảng tỉnh Quảng Trị không nghừng lớn mạnh, nhiều thế hệ cán bộ làm công tác kiểm tra nối tiếp nhau đã thừa kế, giữ vững và phát huy truyền thống của ngành. Có được công lao, thành tích và bề dày truyền thống vẻ vang của ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Quảng Trị hôm nay, là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp và sự đồng thuận, hưởng ứng của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt là sự nổ lực phấn đấu không biết mệt mỏi của các thế hệ cán bộ làm công tác kiểm tra. Công tác kiểm tra, giám sát góp phần quan trọng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.
 
Với những thành tích đạt được cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì và được Chính phủ tặng cờ thi đua. Ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Quảng Trị cũng vinh dự được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đánh giá cao. Nhiều tổ chức và cá nhân được tặng thưởng huân chương, huy chương, bằng khen của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh Quảng Trị.
 
Tự hào với quá khứ, vững tin ở tương lai, đứng trước yêu cầu và nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới dù sẽ gặp nhiều khó khăn phức tạp nhưng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp sẽ không ngừng nỗ lực học tập rèn luyện cả về đạo đức lẫn chuyên môn. Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên Ngành Kiểm tra Đảng nghiêm túc nhìn lại những hạn chế, yếu kém để khắc phục, sửa chữa, tiếp tục quán triệt tư tưởng chỉ đạo “Chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả” và thấm nhuần phương châm “công minh, chính xác, kịp thời”, xứng đáng với niềm tin yêu, là chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh./.

Văn Cần - Trường Nhật

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Lịch phát sóng truyền hình
Cột phải trên
Cột phải dưới

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội