Tin tức

Hiệu quả cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở Đakrông

Thứ sáu, 09/11/2018 - 10:53

Trong những năm qua, các cấp Mặt trận ở huyện Đakrông luôn chú trọng công tác tuyên truyền, giữ gìn và phát huy Khối đại đoàn kết toàn dân. Trên cơ sở đó, triển khai các hoạt động tập hợp, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên trong việc hỗ trợ, thúc đẩy phát triển kinh tế cũng như xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Múa hát tại Ngày hội Đại đoàn kết ở xã A Bung


A Bung là xã biên giới thuộc huyện Đakrông, có 2 dân tộc sinh sống, trong đó chủ yếu là đồng bào Pa Cô. Tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng khi xã, thôn, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, phổ biến về cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, người dân đã có sự thay đổi về nhận thức, từng bước thay đổi tập quán canh tác, khai thác đất đai, phát triển kinh tế để nâng cao thu nhập. Đồng thời, tổ chức cuộc sống theo nếp sống mới, xóa bỏ các tập tục lạc hậu, chăm lo việc học hành của con cái, giữ vững và thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị với người dân nước bạn Lào, tham gia giữ gìn an ninh chính trị, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.
 
Ông Hồ Văn Đôi, người dân xã A Bung, huyện Đakrông:
 Để cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đến với từng khu dân cư, từng hộ gia đình, mang lại hiệu quả thiết thực, các cấp mặt trận ở huyện Đakrông đã đa dạng hóa hình thức tuyên truyền. Bên cạnh đó, tích cực vận động và có các biện pháp hỗ trợ, tạo điều kiện cho nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa. Nhân dân trên địa bàn phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết, giúp đỡ nhau xóa đói giảm nghèo, tham gia hiến đất, đóng góp tiền của, công sức xây dựng nông thôn mới. Mặt khác, các cấp Mặt trận vận động phát động và chỉ đạo xây dựng mô hình khu dân cư không có tội phạm, gia đình “5 không, 3 sạch”, Toàn dân tham gia bảo vệ đường biên cột mốc. Đến nay, toàn huyện đã có 79/103 khu dân cư đạt tiêu chuẫn văn hóa với 7.830 hộ gia đình đạt chuẩn, nhiều khu dân cư đạt danh hiệu tiên tiến, điển hình.
 
 Ông Hồ Văn Bền, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Đakrông:

 


 
Mặc dù đã đạt được những kết quả quan trọng nhưng để cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa rộng, các cấp Mặt trận ở huyện Đakrông xác định nhiệm vụ trọng tâm đó là tăng cường công tác tuyên truyền, vận động. Đồng thời tìm các biện pháp hỗ trợ cho nhân dân khai thác có hiệu quả lợi thế đất đai, lao động, sản xuất, chăn nuôi có hiệu quả hơn cũng như có điều kiện để nâng cao chất lượng cuộc sống.
 
Bá Thuần.
 

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Lịch phát sóng truyền hình
Cột phải trên
Cột phải dưới

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội