Tin tức

Khai mạc kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa VII

Thứ tư, 05/12/2018 - 14:19

Ngày 5/12, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII đã tổ chức khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 9 nhằm đánh giá nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh năm 2019 và xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự có đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí trong BTVTU, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, đại diện Kiểm toán Nhà nước khu vực 2.

 
 Khai mạc kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa VII

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Trong thời gian từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 12, HĐND tỉnh đã thống nhất xem xét 39 báo cáo, tờ trình, đề án thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Nhiệm vụ quan trọng là tập trung đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế, xã hội, QPAN, thu chi ngân sách và đầu tư của tỉnh trong năm 2018; đề ra chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2019 với tinh thần quyết tâm cao nhất để tạo điều kiện, tiền đề cho việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, QPAN năm 2019. Xem xét các báo cáo thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh và cho ý kiến vào 10 tờ trình, đề án quan trọng.

Kỳ họp này HĐND tỉnh cũng tiến hành lấy phiếu tín nhiệm 32 chức danh do HĐND bầu nhằm đánh giá sự tín nhiệm của   HĐND để mỗi chức danh do HĐND bầu thấy được sự tín nhiệm, nỗ lực vươn lên thực hiện tốt hơn chức trách, nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng thời tiến hành thủ tục miễn nhiệm và bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 -2021.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh thêm: Nội dung công việc của kỳ họp thứ 9 rất lớn và có nhiều nội dung quan trọng. Vì vậy các đại biểu cần dành thời gian nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến tham gia tại kỳ họp nhằm nâng cao chất lượng của kỳ họp. Đồng chí Bí thư, CHủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu:
HĐND tỉnh cũng nghe đồng chí Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tình hình kinh tế-  xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018 và kế hoạch phát triển KTXH, QPAN năm 2019. Báo cáo nêu rõ: mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng bằng sự giúp đỡ, hỗ trợ của Trung ương, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng doanh nghiệp và toàn quân, toàn dân nên tình hình KTXH của tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực, toàn diện. Đây là năm thứ 2 liên tiếp tỉnh ta đã hoàn thành đạt và vượt mức 24/24 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó có 9 chỉ tiêu vượt kế hoạch, tạo tiền đề quan trọng để thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm 2015 -2020 của tỉnh. Tốc độ tăng trưởng nền kinh tế đạt 7,12%; Thu nhập bình quân đầu người đạt 43,6 triệu đồng. Thu ngân sách nhà nước đạt 2.597 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính cũng chỉ ra những khó khăn, thách thức trong năm 2018, đó là chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế chưa thực sự bền vững, nội lực nền kinh tế vẫn chậm được cải thiện. Việc triển khai thực hiện một số chương trình, đề án trọng điểm mang tính đột phá còn chậm. Tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư công mặc dù có tiến bộ so với kỳ năm trước nhưng vẫn còn chậm; Việc triển khai thực hiện chủ đề “Năm doanh nghiệp” còn chậm, hiệu quả chưa cao, một số ngành, địa phương còn thiếu chủ động, sáng tạo và quyết liệt. Việc triển khai thực hiện mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đang gặp nhiều khó khăn, thách thức và lúng túng. Khả năng hấp thụ và chất lượng vốn FDI thấp; Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học mặc dù đã được đầu tư nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu và chuẩn quy định của Bộ GD ĐT, đặc biệt là nhu cầu về phòng học và nhà công vụ. Đội ngũ nhà giáo và nhân viên trường học còn bất cập về số lượng, chất lượng và cơ cấu. Một bộ phận cán bộ, công chức viên chức chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, năng lực hạn chế, có biểu hiện sách nhiễu, vi phạm đạo đức, lối sống. Việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính có lúc chưa nghiêm.

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019, tỉnh Quảng trị sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm GRDP trong tỉnh cao hơn so với năm 2018.
 
Năm 2019 là năm có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 -2020. Để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, cùng với việc quán triệt và tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ và có kết quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã được BCH Đảng bộ tỉnh xác định trong nửa cuối nhiệm kỳ, UBND tỉnh sẽ thực hiện các biện pháp bảo đảm ổn định các cân đối vĩ mô và kiểm soát lạm phát theo chủ trương của Chính phủ và đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu lại nền kinh tế một cách đồng bộ, toàn diện, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với tăng chất lượng, hiệu quả, nâng cao năng suất lao động.

UBND tỉnh cũng xác định việc việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược; phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo và thúc đẩy khởi nghiệp; giải pháp cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, phát triển doanh nghiệp là những nhiệm vụ quan trọng nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế của tỉnh nhà.

Nhiệm vụ và các giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng các ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; công nghiệp xây dựng và thương mại dịch vụ gắn với phát triển thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu cũng đã được đặt ra nhằm khai thác, tận dụng được tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Đối với lĩnh vực văn hóa, xã hội, đồng chí Nguyễn Đức Chính đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu phải khắc phục mọi khó khăn để nâng cao chất lượng dạy và học; tiếp tục duy trì và phát triển những kết quả về phổ cập giáo dục; đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động nguồn lực để tăng cường cơ sở vật chất cho ngành giáo dục. Thực hiện tốt các chính sách an sinh, xã hội và tăng cường cong tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Cũng trong sáng 5/12, HĐND tỉnh nghe đồng chí Hoàng Đức Thắng, UVBTVTU, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV. Nghe Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh báo cáo về công tác tham gia xây dựng chính quyền; báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9; báo cáo công tác của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án dân sự.


Nguyễn Loan – Thanh Châu
 

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Lịch phát sóng truyền hình
Cột phải trên
Cột phải dưới

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội