Tin tức

Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 4 nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ năm, 08/04/2021 - 15:27

Ngày 8/4, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ triệu tập hội nghị lần thứ 4, BCH Đảng bộ tỉnh khoá XVII để bàn và quyết định một số nội dung quan trọng của nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Lê Quang Tùng, UVBCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí trong BTV Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh khoá XVII, đại diện các Vụ địa phương, ban Đảng tại Đà Nẵng.

 

 Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng trình bày kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025)

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Quang Tùng nhấn mạnh, hội nghị Tỉnh uỷ lần này dành thời gian để bàn và quyết định 5 nội dung quan trọng, bao gồm: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 55 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; điều chỉnh Kế hoạch số 86 của Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết số 18 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; ký cam kết trách nhiệm người đứng đầu và BTV cấp uỷ, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị với BTV Tỉnh uỷ năm 2021.
 
Với những nội dung quan trọng đó, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đã lưu ý một số vấn đề có tính gợi mở để hội nghị thảo luận, xem xét và quyết định. Trong đó, đối với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, đồng chí đề nghị đại biểu các ngành, địa phương soi chiếu với những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho cả nhiệm kỳ khoá XVII, nhất là đối với các chỉ tiêu quan trọng, cốt lõi của nền kinh tế, những dự báo khó đạt để tập trung lựa chọn nhóm giải pháp có tính khả thi cao nhằm thúc đẩy tỉnh phát triển nhanh và bền vững trên cả 3 trụ cột về kinh tế, xã hội và môi trường. Bí thư Tỉnh uỷ Lê Quang Tùng đánh giá, những nội dung được bàn đến tại hội nghị lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, làm cơ sở, nền tảng để tỉnh nhanh chóng triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đồng chí Tỉnh ủy viên cần phát huy tinh thần, trách nhiệm, tham gia thảo luận, góp ý vào các văn bản dự thảo để BTV Tỉnh ủy tiếp thu, hoàn thiện và ban hành thực hiện.
 
Trình bày phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Trong 5 năm tới, mục tiêu là tập trung cụ thể hóa và hiện thực hóa các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII đã đề ra, đặc biệt là mục tiêu đưa Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển trung bình cao của cả nước vào năm 2025 và năm 2030 đưa Quảng Trị trở thành một trong các tỉnh nằm trong tốp đầu của cả nước. Đây là mục tiêu cần sự quyết tâm và phấn đấu mạnh mẽ để thực hiện trong thời gian tới. Để thực hiện được mục tiêu đó, đồng chí cho rằng đẩy mạnh công tác CCHC, cải thiện môi trường đầu tư là những giải pháp cần tập trung thực hiện; bên cạnh đó cần tiếp tục thực hiện đồng bộ các khâu đột phá chiến lược; đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng; phát triển các mục tiêu phát triển xã hội, nâng cao đời sống nhân dân,….
 
Liên quan đến Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị về chiến lược phát triển năng lượng, BCH Đảng bộ tỉnh đề ra 10 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. Trong đó quan điểm xuyên suốt xác định phát triển năng lượng là tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ưu tiên phát triển năng lượng gắn với bảo vệ môi trường sinh thái và đảm bảo quốc phòng – an ninh; đa dạng hóa hình thức sở hữu và phương thức kinh doanh, khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế, đặc biệt là thành phần kinh tế tư nhân tham gia phát triển năng lượng.
 
Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu dành nhiều thời gian bàn đến các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong 5 năm tới, đặc biệt là tình hình phát triển năng lượng trên địa bàn tỉnh. Các đại biểu đều cho rằng: Việc phát triển năng lượng thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực, tuy nhiên, mục tiêu phát triển năng lượng của tỉnh vẫn còn những hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh. Do vậy, cần phải có những bước đi, lộ trình thích hợp hơn. Đặc biệt phải làm tốt công tác quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch phát triển năng lượng.
 
Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đề nghị cần xem xét thận trọng, kỹ lưỡng những dự án đầu tư có chuyển đổi mục đích sử dụng rừng trong thời gian tới, để các dự án không làm ảnh hưởng đến diện tích rừng tự nhiên, rừng phòng hộ đầu nguồn. Đặc biệt cần có giải pháp tạo sinh kế cho người dân sống gần rừng, chính sách tái đầu tư cho người dân đã bị mất đất sản xuất. Song song với đó cần tạo quỹ đất cho các dự án trọng tâm, trọng điểm sau này. Chính vì vậy, việc xây dựng quy hoạch sử dụng đất cho các dự án năng lượng ngay từ cấp huyện là quan trọng hơn cả.
 
Về các mục tiêu liên quan đến thu chi ngân sách nhà nước và tốc độ phát triển, các ý kiến đề xuất phải tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực sản xuất của các đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh; quan tâm thu hút đầu tư các doanh nghiệp ngoại tỉnh. Đồng thời nuôi dưỡng và phát triển nguồn thu, sử dụng hợp lý chính sách tài khoá,..
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất cao với hai nội dung liên quan đến đề xuất của BTV Tỉnh ủy về điều chỉnh Kế hoạch số 86 của Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết số 18 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; thông qua nhân sự giới thiệu ứng cử các chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng đề nghị các cấp, các ngành trên cơ sở các chương trình, kế hoạch, đề án cần tiếp tục chủ động, sáng tạo, rà soát kỹ các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, định hướng phát triển một số ngành, lĩnh vực quan trọng và những giải pháp có tính đột phá. Đặc biệt là hiện thực hóa các Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội đã đưa ra từ đầu nhiệm kỳ. Đồng chí Lê Quang Tùng khẳng định: 5 năm tới sẽ quyết định tương lai về sau của tỉnh, Trung ương và doanh nghiệp đã cho tỉnh cơ hội song cũng đi kèm những thách thức. Thách thức đó chính là phải biết nắm bắt kịp thời. Do vậy, Đảng bộ phải tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết có hiệu quả và hiện thực hóa được những cơ hội đó….
 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị, cần tích cực ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ trong sản xuất để nâng cao chất lượng tăng trưởng và phát triển bền vững. Cùng với đó ưu tiên triển khai thực hiện các chính sách, biện pháp khắc phục hậu quả do đại dịch COVID – 19 và thiên tai gây ra, sớm phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhất là các ngành, lĩnh vực đột phá. Về lĩnh vực phát triển năng lượng, đồng chí Lê Quang Tùng đề nghị, cần sớm hoàn thiện công tác quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch phát triển năng lượng gắn với quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch phát triển điện lực quốc gia để đảm bảo lĩnh vực năng lượng trên địa bàn tỉnh được thực hiện bền vững.
 
Cũng tại hội nghị lần này, 62 đơn vị, địa phương, ban ngành đã ký cam kết với BTV Tỉnh ủy về trách nhiệm người đứng đầu và BTV cấp uỷ, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Đây là năm thứ 5 Tỉnh ủy Quảng Trị triển khai việc ký cam kết trách nhiệm người đứng đầu. Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021 – 2025, việc ký cam kết trách nhiệm để các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục có những hành động quyết liệt, hiệu quả hơn, tạo sự phát triển nhanh trong thời gian tới.
 
 
Mai Trang - Trần Tú
 
 
 
 
 
 

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Lịch phát sóng truyền hình
Liên hệ Qcao

Thăm dò ý kiến

Bạn đã từng xem kênh QRTV trên hạ tầng nào ?
Truyền hình vệ tinh DVBS2
TRuyền hình số mặt đất DVBT2
Truyền hình cáp DVBC
Truyền hình Internet

Thông tin cần biết

Thời tiết:

17 - 24ºC

Chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông

Thông tin thời tiết các vùng trong tỉnh

Mã NT Mua tiền mặt Mua CK Bán
USD
AUD
HKD