Tin tức

Triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Thứ sáu, 11/01/2019 - 12:10

Ngày 11/1, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019. Đồng chí Nguyễn Đức Chính – Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí UVBTVTU, Ủy viên UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, địa phương và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 
Triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Với tinh thần không bàn chỉ tiêu mà chỉ tập trung vào giải pháp, hội nghị xác định năm 2019 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm 2016-2020, thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 30 năm tái lập tỉnh. Theo đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng bộ máy kỷ cương, liêm chính, hành động, phục vụ; Tạo sự chuyển biến thực chất trong cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của nền kinh tế tỉnh và khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo. Xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân; Tập trung duy trì và phát huy kết quả về đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao; Triển triển khai đồng bộ, kịp thời và hiệu quả các cơ chế, chính sách của Chính phủ và của tỉnh về hỗ trợ phát triển sản xuất, liên kết tiêu thụ sản phẩm; Đẩy mạnh thu hút và triển khai các dự án đầu tư phát triển công nghiệp, nhất là công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến gắn với tái cơ cấu nông nghiệp. Đặc biệt, tập trung mọi nỗ lực và giải pháp để thúc đẩy phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế dịch vụ; Đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, liên doanh, liên kết với các tỉnh miền Trung và các địa phương trên tuyến Hành lanh kinh tế Đông - Tây để phát triển du lịch; Hoàn thiện có chiều sâu các cơ chế chính sách hỗ trợ xúc tiến đầu tư với trọng tâm là hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu tại Khu Kinh tế Đông Nam nhằm tạo tiền đề, nền tảng vững chắc, thực chất để góp phần thu hút, kêu gọi đầu tư vào Khu Kinh tế Đông Nam; Triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách về nuôi dưỡng và phát triển nguồn thu để bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu tăng thu ngân sách đã được HĐND tỉnh thông qua là phấn đấu thu đạt 3.000 tỷ đồng; Nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn để triển khai thực hiện hoàn thành và khởi công mới một số dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và dự án sản xuất, nhất là các dự án công nghiệp; quyết tâm thực hiện đúng tiến độ các công trình đã được xác định; Đồng thời, phát động phong trào thi đua mỗi xã đầu tư xây dựng một công trình mới chào mừng 30 năm tái lập tỉnh.v.v.
 
Để thực hiện đạt hiệu quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT XH năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính đề nghị: các sở, ngành, đơn vị, địa phương, các đoàn thể chính trị xã hội và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được trong 2 năm 2017-2018 phải nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao nhất nhằm hoàn thành các mục tiêu của năm 2019 và phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Trị trên 8%
 
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương chuẩn bị tốt việc đón Tết cổ truyền của dân tộc, không để cho bất kỳ người dân nào thiếu đói trong dịp Tết, nơi nào để xảy ra tình trạng này thì chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố đó phải chịu trách nhiệm. Các ngành chức năng cần tăng cường các giải pháp để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, khám chữa bệnh trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.

* Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển KT XH năm 2019, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có những ý kiến chỉ đạo hết sức tâm huyết. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: các ngành, các cấp, các đại phương, đơn vị vần nỗ lực và quyết tâm cao nhất, quyết liệt nhất để thực hiện tốt các giải pháp phát triển KT XH đã được xác; phải phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và cốt cách tốt đẹp của người Quảng Trị để đưa tỉnh nhà phát triển mạnh mẽ hơn.
 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2018, đặc biệt là trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh. Đây là năm thứ 2 liên tiếp, tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 24/24 chỉ tiêu KT XH chủ yếu, tạo sự phấn khởi, tin tưởng trong các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt nỗ lực của tỉnh Quảng Trị đã được Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, Chính phủ ghi nhận, biểu dương, nhất là về quyết tâm hành động, tinh thần vượt khó, biến khó khăn thành lợi thế để phát triển. Đồng tình với chương trình hành động của UBND tỉnh về kế hoạch phát triển KT XH năm 2019, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý 3 vấn đề cần khắc phục, đó là cơ chế phối hợp giữa các sở, ban ngành, địa phương chưa đồng bộ, thiếu cơ chế liên thông. Chỉ số PCI của tỉnh vẫn ở mức thấp, phản ánh kỷ cương kỷ luật hành chính chưa nghiêm túc, công tác kiểm tra công vụ chưa thường xuyên, còn biểu hiện sách nhiễu, phiền hà nên chưa tạo được sức bật trong năm doanh nghiệp. Quan điểm tranh thủ ngoại lực để phát triển vẫn chưa tạo được sức lan tỏa.
 
Về những giải pháp trọng tâm năm 2019, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: UBND tỉnh phải tập trung chỉ đạo mạnh mẽ hơn nữa công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thực hiện tốt quy định về văn hóa công sở theo phương châm 3 không, 3 nên, 3 cần, bao gồm: không được phiền hà, không được sách nhiễu, không được tiêu cực, kiên quyết loại bỏ tham nhũng vặt. Nên xin lôi, nên cảm ơn, nên vui vẻ trong tiếp xúc. Cần học dân, cần sâu sát với cơ sở; cần chủ động làm việc. Đối với các dự án dự kiến khởi công trong năm 2019 cần phải được triển khai gấp, đảm bảo đúng tiến độ nhưng phải tạo được sự đồng thuận của nhân dân, gắn cho được lợi ích của nhà đầu tư, nhà nước và người dân, đồng thời phải quản lý chặt chẽ, minh bạch các dự án. Ngoài ra, đối với tỉnh Quảng Trị nông nghiệp vẫn là lĩnh vực kinh tế chủ lực nên cần phải chú trọng nhiều hơn, đặc biệt là phải phát huy thế mạnh của địa phương về gỗ rừng trồng FSC, nuôi tôm công nghiệp và thực hiện tốt chủ trương tích tụ ruộng đất. UBND tỉnh phải định hướng cả hệ thống chị trị phải tập trung để bồi dưỡng để hình thành cho được một thế hệ nông dân Quảng Trị năng động, sáng tạo, biết sản xuất theo tín hiệu của thị trường, không chỉ nặng về tăng năng suất mà còn tính đến giá trị.... Về lĩnh vực văn hóa xã hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trong năm 2019 phải tập trung xóa nghèo một cách bền vững, thực hiện có hiệu quả đề án xóa phòng học tạm, phòng học mượn..vv
 
Để thực hiện tốt những mục tiêu giải pháp về phát triển KTXH trong năm 2019, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: phải khơi dậy cho được ý thức trách nhiệm của tất cả các cấp, các ngành, và nhất là phải tạo ra được sức mạnh nên từ những giá trị văn hóa truyền thống quý báu của người Quảng Trị.
 
Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo tâm huyết của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính yêu cầu: lãnh đạo các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh phải chủ động xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, phù hợp và triển khai thực hiện một cách quyết liệt để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2019, tạo bước đột phá quan trọng nhằm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16.
 


 
Nguyễn Loan – Thanh Châu

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Lịch phát sóng truyền hình
Cột phải trên
Cột phải dưới

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội