Tin tức

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở Vĩnh Linh

Thứ tư, 02/06/2021 - 10:20

Xác định phát triển nguồn nhân lực là yếu tố quyết định việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) ở mọi thời điểm, đặc biệt gắn với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế như hiện nay; thời gian qua, huyện Vĩnh Linh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn. Đây cũng là nội dung được huyện nhấn mạnh là khâu đột phá cần thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bắt đầu từ đầu tư cho giáo dục
 
Để có nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu, việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo là giải pháp hàng đầu được Vĩnh Linh quan tâm thực hiện. Vĩnh Linh tập trung thực hiện tốt chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng giáo dục, hiệu quả đào tạo; đẩy mạnh thu hút nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất; đồng thời coi trọng công tác giáo dục nghề nghiệp, phát triển chất lượng nguồn nhân lực có tay nghề cao, đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, hội nhập quốc tế.

 
Vĩnh Linh chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo

Đến nay, các trường học trong hệ thống giáo dục quốc dân từ mầm non đến cơ sở dạy nghề trên địa bàn đều đáp ứng nhu cầu học tập nâng cao trình độ của người dân. Năng lực quản lý, sư phạm, khả năng tổ chức các hoạt động giáo dục của đội ngũ cán bộ, giáo viên ngày càng được nâng cao. Toàn huyện có 100% cán bộ, giáo viên đạt chuẩn, trong đó có 95% trên chuẩn. 100% phòng học được kiên cố hóa, trên 80% phòng học bộ môn, thực hành đạt chuẩn. Giữ vững thành quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS; hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Tỉ lệ học sinh thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng năm sau cao hơn năm trước.
 
Bên cạnh đó, chất lượng giáo dục miền núi có nhiều chuyển biến. Trường phổ thông dân tộc nội trú đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất để nhà trường tổ chức tốt các hoạt động giáo dục phù hợp đối tượng học sinh là người dân tộc thiểu số, thu hẹp dần khoảng cách chất lượng giáo dục giữa các vùng miền.
 
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện đã làm tốt công tác đào tạo nghề, chuyển giao các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, tạo ra cơ hội tìm kiếm việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động. Hằng năm, Trung tâm đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, huyện về đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Đồng thời, dựa trên chiến lược phát triển kinh tế của huyện tổ chức điều tra, khảo sát, dự báo nhu cầu học nghề, xác định các nghề đào tạo, thực hiện tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm cho lao động; liên kết với các trường mở các lớp dạy nghề phù hợp với khả năng của người học. Số lao động được dạy nghề từ năm 2016 đến nay đạt 4.210 lượt người.

Trung tâm còn liên kết với Đại học Huế, Đại học Đà nẵng chiêu sinh mở nhiều lớp đại học từ xa các chuyên ngành: Luật, Kinh tế, Công nghệ thông tin; tổ chức tuyển sinh, đào tạo và cấp chứng chỉ tiếng Bru - Vân kiều; mở lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở... đáp ứng được nhu cầu nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức lao động trên địa bàn.
 
Đặc biệt, từ năm 2008, Huyện Vĩnh Linh xây dựng giải thưởng “Bông Sen Hồng”, dành tặng riêng cho những cá nhân tiêu biểu trong phong trào “Học hay, làm sáng tạo, sống có văn hóa” đã tạo nên động lực to lớn động viên mọi tầng lớp nhân dân thi đua học tập, lao động, sáng tạo, đóng góp sức mình cho sự phát triển của quê hương.
 
Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức vững mạnh
 
Cùng với việc thực hiện các giải pháp về nâng cao chất lượng giáo dục, Vĩnh Linh đặc biệt chú trọng đến công tác xây dựng đội ngũ cán bộ. Coi đây là khâu then chốt nhằm thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Theo đó, để có được đội ngũ cán bộ “vừa hồng vừa chuyên”, công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức veien chức (CCVC) được quan tâm chú trọng và thực hiện đa dạng hóa với nhiều loại hình đào tạo. Huyện khuyến khích cán bộ, CCVC tự học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đảm bảo đáp ứng được tiêu chuẩn, vị trí việc làm. Tính đến tháng 3 năm 2021, nguồn nhân lực CBCC, viên chức thuộc huyện có 1900 người, trong đó viên chức sự nghiệp giáo dục: 1399 người; có 503 cán bộ CCVC, trong đó cấp huyện 86 người, cấp xã 417 người. Đa số cán bộ, CCVC đều được đào tạo bài bản về chuyên môn nghiệp vụ, nhiệt tình, năng động, nắm bắt nhanh công nghệ thông tin. Trong đó, trình độ đào tạo từ cao đẳng, đại học và sau đại học chiếm trên 89%, chỉ có 10,9% là trình độ trung cấp. 100% có trình độ lí luận chính trị từ sơ cấp trở lên.

 
Nhiều tấm gương trong phong trào “Học hay, làm sáng tạo, sống văn hóa” được vinh danh

Bên cạnh công tác đào tạo nâng cao trình độ, huyện Vĩnh Linh còn chú trọng công tác đào tạo theo hướng lấy kinh nghiệm từ thực tiễn bằng cách luân chuyển công tác nhằm giúp cán bộ luân chuyển, điều động phát huy năng lực công tác, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Nhiều cán bộ trưởng thành qua thử thách, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy nhạy bén, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của quê hương.
 
Huyện Vĩnh Linh đã có nhiều đổi mới về phương thức tuyển dụng và tinh giản biên chế. Đặc biệt là đã thực hiện có hiệu quả Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ đối với những CCVC có trình độ chưa đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm đang đảm nhận hoặc do dôi dư. Bên cạnh đó, trên cơ sở chỉ tiêu biên chế được UBND tỉnh giao, huyện chỉ đạo và giao các phòng, ban, đơn vị chủ động xây dựng cơ cấu chức danh, tiêu chuẩn theo từng vị trí việc làm tại đơn vị mình để tránh sự chồng chéo hoặc bỏ sót chức năng theo lĩnh vực khi tuyển dụng.
 
Một điều đáng ghi nhận là cán bộ, CCVC huyện luôn nhiệt tình và có trách nhiệm trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận, các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội. Tinh thần tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được đề cao; phương thức làm việc được đổi mới, chú trọng nhiều hơn vào hiệu quả, chất lượng công tác chuyên môn; tôn trọng và tận tụy phục vụ Nhân dân.
 
Đến việc nâng cao tay nghề cho lực lượng lao động nông thôn
 
Việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực còn được Vĩnh Linh xác định thực hiện từ nhiệm vụ tăng cường công tác đào tạo, hình thành được lực lượng lao động nông thôn có trình độ tay nghề cao.
 
Thực tế cho thấy, Vĩnh Linh là địa bàn tương đối rộng, dân số đông với tổng diện tích tự nhiên toàn huyện đạt 620km², dân số gần 94.000 người. Trong đó, có 3.108 người dân tộc Vân Kiều; số người trong độ tuổi lao động là 52.170 người, chiếm tỷ lệ 55,74%. Vào năm 2010, trên địa bàn tỷ lệ lao động qua đào tạo chỉ mới đạt đạt 30%, qua đào tạo nghề đạt 24%. Người dân chưa được tiếp cận nhiều với các kiến thức khoa học kỹ thuật, chính vì vậy, hiệu quả kinh tế mang lại chưa cao.

 
 Nhiều lao động nông thôn tìm kiếm được việc làm sau đào tạo nghề

Để nâng cao tay nghề cho lực lượng lao động nông thôn, ngoài tăng cường đào tạo mới nhiều ngành nghề, mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo. Việc dạy nghề ở Vĩnh Linh được thực hiện có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành, đoàn thể, sự gắn kết giữa nhà trường - doanh nghiệp và thực hiện dạy nghề theo địa chỉ. Dạy nghề theo phương châm “cầm tay chỉ việc”, “vừa học, vừa làm”, trang bị thêm cho người học kiến thức về kinh doanh, an toàn lao động cũng như kĩ năng thực hành, làm việc theo nhóm. Chính từ những lớp học này người dân đã biết áp dụng tiến độ khoa học, chuyển giao công nghệ vào thực tiễn sản xuất để tăng giá trị hàng hoá trên một đơn vị diện tích.
 
Trong 10 năm qua, toàn huyện Vĩnh Linh đã tổ chức được 245 lớp đào tạo nghề lao động nông thôn, đào tạo được 6992 lao động. Trong đó, chủ yếu tập trung đào tạo từ 1 đến 3 tháng, ngành nghề đào tạo chủ yếu thuộc các nhóm ngành nghề như nông - lâm - ngư nghiệp, dịch vụ. Qua đào tạo người học cũng nhận thức đầy đủ hơn về nghề nghiệp, từ chỗ học theo phong trào chuyển sang học nghề để tìm việc làm, chuyển đổi nghề nghiệp, nắm bắt khoa học - kỹ thuật và ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp, góp phần tăng năng suất, thu nhập.
 
Trên địa bàn Vĩnh Linh, hiện cũng đã có rất nhiều mô hình kinh tế của bà con nông dân sau khi được đào tạo nghề và áp dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao. Tiêu biểu có mô hình chăn nuôi gà thả vườn của bà Lê Thị Phương Loan ở thôn Liêm Công Tây, xã Hiền Thành, trung bình khoảng 2-3 tháng cho xuất 1000 con gà, thu nhập bình quân là 6-7 triệu đồng/tháng; Mô hình của lớp nghề nuôi giun quế kết hợp chăn nuôi gà của ông Hoàng Phương ở thôn Cỗ Mỹ, xã Vĩnh Giang; Mô hình sản xuất nước mắm của bà Nguyễn Thị Chiếm và bà Trần Thị Lý ở thôn Thái Lai, xã Vĩnh Thái, trung bình khoảng 1,5-2 tháng làm ra được 170-200 lít nước mắm, thu nhập bình quân từ 4-6 triệu đồng/tháng...
 
Và những hướng đi đột phá thời gian tới
 
Những kết quả đạt được trong nỗ lực nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trở thành tiền đề vững chắc để Vĩnh Linh phát triển bền vững, toàn diện. Đến năm 2020, toàn huyện ước có 13/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỉ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,98%; thu nhập bình quân đầu người đạt 50,8 triệu đồng/ năm.
 
Thời gian tới, huyện Vĩnh Linh tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp như: Xây dựng chiến lược, tầm nhìn dài hạn về công tác tạo nguồn nhân lực. Trong đó, dành nhiều quan tâm hơn nữa cho giáo dục và đào tạo. Thu hút đầu tư để hoàn thiện về cơ sở vật chất trường lớp; chú trọng giáo dục đạo đức và kỹ năng cho học sinh; nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên.

 
 Phát triển nguồn nhân lực là yếu tố quyết định việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương

Tập trung phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ chất lượng cao gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Chú trọng phát triển nhân lực qua việc đào tạo gắn liền với sử dụng và trọng dụng nhân tài. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng. Phát huy khả năng sáng tạo của đội ngũ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước.
 
Vấn đề việc làm đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Do đó, huyện quan tâm thực hiện các giải pháp để giải quyết việc làm cho người lao động. Trong đó sẽ thực hiện tốt công tác đào tạo nghề; tìm kiếm, hợp tác với các địa phương có nhu cầu về lao động để đưa lao động của huyện đi làm việc, coi trọng xuất khẩu lao động vừa giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, vừa tạo điều kiện cho việc tiếp cận công nghệ mới, rèn luyện kỹ năng lao động; phấn đấu đạt tỉ lệ lao động qua đào tạo trên 75% vào năm 2025.


Mỹ Hằng
 

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Lịch phát sóng truyền hình
Liên hệ Qcao

Thăm dò ý kiến

Bạn đã từng xem kênh QRTV trên hạ tầng nào ?
Truyền hình vệ tinh DVB-S2
Truyền hình số mặt đất DVB-T2
Truyền hình cáp DVBC
Truyền hình Internet

Thông tin cần biết

Thời tiết:

17 - 24ºC

Chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông

Thông tin thời tiết các vùng trong tỉnh

Mã NT Mua tiền mặt Mua CK Bán
USD
AUD
HKD