Tin tức

UBND tỉnh kiểm tra thực tế để triển khai Đề án xóa phòng học tạm, phòng học mượn

Thứ năm, 17/01/2019 - 17:33

Ngày 17 /1, đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra thực tế về cơ sở vật chất trường học ở 2 huyện Hướng Hóa và Đakrông để triển khai Đề án xóa phòng học tạm, phòng học mượn giai đoạn 2019-2021.

 
Đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực tế tại huyện Hướng Hóa


Trong những năm qua, tranh thủ nguồn vốn từ các chương trình, dự án, tỉnh Quảng Trị đã tập trung xây dựng hệ thống cơ sở vật chất trường học. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, hiện tại trên địa bàn vẫn còn nhiều nơi thiếu phòng học và còn tình trạng phòng học tạm, phòng học mượn. Chính vì vậy, cuối năm 2018, HĐND tỉnh đã thông qua Đề án xóa phòng học tạm, phòng học mượn, giai đoạn 2019-2021. Thực hiện đề án này, trong thời gian qua, các địa phương cùng với ngành giáo dục và các ngành chức năng đã tổ chức khảo sát hiện trạng cơ sở vật chất ở tất cả các xã, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. Theo đó, tại huyện Hướng Hóa có 68 phòng học tạm, phòng học mượn, nhu cầu đầu tư 44,5 tỷ  đồng; tại huyện Đakrông có 64 phòng học tạm, phòng học mượn, nhu cầu đầu tư 39,1 triệu đồng. Trong đó ngân sách Trung ương, tỉnh và nguồn vốn khác chiếm 85,9%, còn lại là ngân sách huyện.

Sau khi đi kiểm tra thực tế và làm việc với lãnh đạo 2 huyện Hướng Hóa và Đakrông, đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đề án này theo lộ trình thực hiện đến năm 2021 nhưng xét thấy nhu cầu cấp bách của 2 huyện miền núi nên UBND tỉnh quyết định ưu tiên thực hiện hoàn thành trong năm 2019. Do đó, từ kết quả khảo sát, lập danh mục đầu tư, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư sớm thẩm định để UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư và giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp lập báo cáo kinh tế kỹ thuật cho từng thành phần dự án. Trên cơ sở đó lựa chọn nhà thầu và tổ chức thi công, phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2019. Quá trình thi công đề nghị các địa phương tăng cường công tác giám sát và sau khi công trình đưa vào sử dụng cần làm tốt công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng, phát huy tác dụng lâu dài.
 
Bá Thuần - Biên Cương.

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Lịch phát sóng truyền hình
Cột phải trên
Cột phải dưới

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội