Tin tức

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền phòng chống tham nhũng, lãng phí

Thứ tư, 13/03/2019 - 10:36

Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên cấp bách, trong đó vai trò, vị trí công tác tuyên truyền là hết sức quan trọng. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí”, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành trong tỉnh Quảng Trị đã chú trọng nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đạt được những kết quả tích cực.

 

Bám sát nội dung các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về phòng chống tham nhũng, lãng phí, nhất là Kết luận số 10-KL/TW tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, trong đó nội dung tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí được các cấp ủy đảng gắn với việc quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo chuyển biến về tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên; phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thông qua tổ chức diễn đàn sinh hoạt chi bộ về “Vai trò của chi bộ đảng trong việc quản lí, giáo dục đảng viên ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” được tổ chức hằng năm theo Kế hoạch số 47-KH/TU, của Tỉnh ủy Quảng Trị ngày 22/3/2017.

 

Trên cơ sở Quy định số 65-QĐ/ TW ngày 3/2-/017 của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng; các văn bản hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo, phối hợp triển khai công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; ban hành Hướng dẫn 25-HD/BTGTU, ngày 8/3/2017 về công tác tuyên truyền phòng, chống tham nhũng lãng phí. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã xây dựng quy chế phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy để định hướng nội dung tuyên truyền, cung cấp thông tin về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; các vụ việc, vụ án được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm xảy ra ở địa phương. Đồng thời, phối hợp các sở, ngành liên quan đổi mới nội dung, hình thức tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng sâu rộng đến nhân dân. Từ năm 2015 đến nay, các tổ chức, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều đợt tuyên tuyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng với 85.409 lượt người tham gia.

 

Các cơ quan báo chí của tỉnh đã bám sát chỉ đạo, định hướng tuyên truyền theo chủ đề, chủ điểm từng tháng, tăng cường các bài viết, phóng sự về công tác đấu tranh, phòng chống, tham nhũng, lãng phí, tạo hiệu ứng xã hội tích cực cho công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Báo Quảng Trị, Đài PT-TH tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để đảm bảo cập nhật nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả các thông tin về phòng, chống tham nhũng; chú trọng xây dựng các chương trình, chuyên mục, tăng thời lượng, dung lượng phát sóng, phát hành tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng. Nội dung tuyên truyền khá phong phú về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng, việc xử lí các vụ việc, vụ án tham nhũng. Các cơ quan báo chí trong tỉnh đã tích cực tham gia phát hiện, giám sát việc xử lí và thông tin kịp thời kết quả xử lí các vụ việc, vụ án; phê phán, lên án những hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo tại địa phương...

 

Ngoài ra, trên các trang thông tin điện tử của Tỉnh ủy, UBND, các sở, ngành, địa phương, mạng lưới phát thanh, truyền thanh cơ sở cũng tăng cường việc cung cấp thông tin, phổ biến, tuyên truyền các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, từ đó phát huy vai trò giám sát, tố giác các trường hợp tham nhũng. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã đổi mới hình thức tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; gắn kết công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí với việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị văn hóa.

 

Việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lí nghiêm những hành vi tham nhũng được chú trọng. Sở Tư pháp đã tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí cho các ngành trong khối nội chính, các hội, đoàn thể của tỉnh và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; biên soạn và cấp phát tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Thanh tra tỉnh phổ biến về Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Tiếp công dân ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố. Sở Giáo dục và Đào tạo đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy trong các trường THPT. Sở Nội vụ, Trường Chính trị Lê Duẩn đưa chương trình này vào nội dung tập huấn cán bộ, thi tuyển công chức, viên chức. Bên cạnh việc tuyên truyền thông qua các câu lạc bộ pháp luật, cổ động trực quan, các nội dung về phòng, chống tham nhũng còn được lồng ghép trong việc tổ chức các hội thi về cải cách hành chính, trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, giám sát đầu tư cộng đồng, thanh tra, kiểm tra... Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời phát huy vai trò giám sát của các tổ chức, đoàn thể trong việc phát hiện, ngăn chặn, tố giác những hành vi, biểu hiện tham nhũng, lãng phí.

 

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí thực hiện thường xuyên đã nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp; thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 giúp giảm tiếp xúc trực tiếp giữa người dân, doanh nghiệp với cán bộ, công chức, viên chức thụ lí hồ sơ, giảm “tham nhũng vặt” ở lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thủ tục hành chính thuế, hải quan... tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền phòng chống tham nhũng, lãng phí hiện nay có ý nghĩa hết sức quan trọng và cấp thiết. Với những kết quả đạt được, với quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân, chúng ta tin tưởng rằng trong thời gian tới, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng sẽ có những chuyển biến tích cực, để xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.Từ Quang Hóa

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Lịch phát sóng truyền hình
Cột phải trên
Cột phải dưới

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội