Tin tức

Triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2019

Thứ sáu, 15/03/2019 - 17:54

Ngày 15/3, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2019. Đến dự có đồng chí Thái Văn Hoạt, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Đồng chí Thái Văn Hoạt, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKTTU gợi mở những nội dung trọng tâm hội nghị cần thảo luận
 
Nét nổi bật trong năm 2018 đó là các tổ chức Đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh đã tổ chức thực hiện khá tốt chương trình kiểm tra, giám sát, chú trọng kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng với kiểm tra, giám sát vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Nội dung kiểm tra, giám sát khá toàn diện, bao quát các lĩnh vực mà cấp ủy tập trung lãnh đạo, chú trọng vào các vấn đề trọng tâm, nổi cộm của đơn vị, địa phương, góp phần vào sự ổn định tình hình an ninh, chính trị và phục vụ tốt cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp. Quá trình tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát đã từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, công khai, dân chủ, chỉ rõ những ưu, khuyết điểm, xem xét kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên công tâm, khách quan, đúng người, đúng việc, tạo sự đồng tình trong Đảng và các tầng lớp nhân dân.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Thái Văn Hoạt, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhấn mạnh: Năm 2019 là năm rất quan trọng trong thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp. Do đó, Ủy ban kiểm tra các cấp tập trung thực hiện có hiệu quả 10 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, trước hết cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, trên cơ sở đó tham mưu cho cấp ủy, tổ chức Đảng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát. Đồng thời, chủ động nắm chắc tình hình hoạt động của các tổ chức Đảng, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, nhân sự có trong quy hoạch cấp ủy để sớm phát hiện dấu hiệu vi phạm khi mới manh nha xuất hiện, phục vụ cho công tác tham mưu, nhận xét, đánh giá cán bộ, chuẩn bị cho việc thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội Đảng các cấp. Ủy ban kiểm tra các cấp triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao, tập trung giải quyết dứt điểm, đúng quy định đơn thư tố cáo, khiếu nại, nhất là đơn thư liên quan đến cấp ủy, cán bộ diện cấp ủy quản lý. Mặt khác, chủ động phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất giữa công tác kiểm tra của Đảng với công tác thanh tra, điều tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, không để chồng chéo, trùng lặp.
 

Bá Thuần - Tạ Hưng.

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Lịch phát sóng truyền hình
Cột phải trên
Cột phải dưới

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội