Tin tức

Quảng Trị: Tăng cường hỗ trợ HTX nông nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

Thứ sáu, 12/04/2019 - 16:12

Trong những năm qua, ngành nông nghiệp đã đạt được những thành tựu quan trọng, đặc biệt năm 2018 đạt mức tăng trưởng cao nhất từ trước tới nay 5,56% và chương trình xây dựng nông thôn mới có thêm nhiều xã đạt chuẩn. Có được kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của các hợp tác xã nông nghiệp, tuy nhiên hiện tại một số hợp tác xã đang gặp khó khăn rất cần được sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh và các ngành chức năng.

Sau khi chuyển đổi hoạt động theo Luật Hợp tác năm 2012, Hợp tác xã (HTX) Đại An Khê, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng đã có sự đổi mới trong nội dung và phương thức hoạt động, lấy thành viên làm trung tâm, không chỉ đảm nhận các khâu dịch vụ cơ bản mà còn mở thêm một số dịch vụ mới. Đồng thời, tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phương thức canh tác, quy hoạch, sắp xếp lại ruộng đất, hình thành vùng tập trung chuyên canh một số cây trồng chính như bố trí 40 ha sản xuất cánh đồng lớn, 100 ha sản xuất lúa chất lượng cao, 80 ha sắn nguyên liệu. Cùng với đó khuyến khích và tạo điều cho người dân chăn nuôi có quy mô lớn. Nhờ vậy, doanh thu ngày càng tăng, năm 2018 đạt 97 tỷ đồng, thu nhập bình quân một thành viên 42 triệu đồng.
 
Ông Đào Bá Viêm, Phó Giám đốc HTX Đại An Khê: 
Cũng như HTX Đại An Khê, sau khi chuyển đổi hoạt động theo Luật năm 2012, đội ngũ cán bộ quản lý của các HTX được củng cố kiện toàn, có năng lực và trình độ, hàng năm xây dựng kế hoạch cũng như xác lập phương án sản xuất kinh doanh phù hợp. Bên cạnh đó, trong quá trình hoạt động đã đảm nhận tốt các khâu dịch vụ bắt buộc và mở thêm các loại hình dịch vụ mới như xây dựng cơ bản, tín dụng nội bộ, dịch vụ môi trường và chú trọng việc tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, lựa chọn các loại cây trồng vật nuôi phù hợp, đưa vào sản xuất chăn nuôi, nâng cao năng suất, sản lượng. Đặc biệt một số HTX đã từng bước liên doanh, liên kết, gắn sản xuất với tiêu thụ, đảm bảo đầu ra ổn định cho các loại nông sản, daonh thu, lợi nhuận lớn. Ngoài sản xuất kinh doanh, các HTX còn huy động sự đóng góp của các thành viên, đảm nhận xây dựng kiên cố hóa hệ thống kênh mương, bê tông hóa các trục đường giao thông, lắp đặt đèn đường, góp phần thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.
 
Ông Trần Thanh Hiền, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:


 

  
Mặc dù đã đạt được những kết quả quan trọng nhưng so với yêu cầu đề ra, các HTX nông nghiệp vẫn còn khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Ngoài sự nỗ lực của chính mình, HTX rất cần tỉnh và các ngành chức năng có cơ chế khơi thông các nguồn vốn tín dụng ưu đãi, thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển một số cây trồng, vật nuôi chủ lực mà HĐND tỉnh ban hành, tạo ra chuỗi giá trị nông sản an toàn và có giá trị kinh tế cao, tạo điều kiện cho HTX liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản với các doanh nghiệp.
 

 

Cánh đồng lúa chất lượng cao ở xã Hải Thượng

 
Chăn nuôi gà thả vườn ở xã Vĩnh Giang
 
Nuôi bò nhốt ở xã Hải Thái huyện Gio LInh


Bá Thuần

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Lịch phát sóng truyền hình
Cột phải trên
Cột phải dưới

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội