Tin tức

Mặt trận Hải Lăng chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Thứ tư, 15/05/2019 - 09:37

Thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQVN huyện Hải Lăng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2014-2019, UBMT các cấp và các tầng lớp nhân dân toàn huyện đã khắc phục khó khăn, bám sát nhiệm vụ chính trị và tích cực tổ chức thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đặc biệt, nhờ phát huy mạnh mẽ vai trò tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp ngày càng rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế, Mặt trận các cấp huyện Hải Lăng đã thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Đường hoa làm đẹp thêm nông thôn mới xã Hải Thượng


Hải Thượng là xã đầu tiên được UBND tỉnh công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới của huyện Hải Lăng vào năm 2015. Đây cũng là 1 trong 8 xã được chọn làm xã điểm xây dựng NTM kiểu mẫu của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 - 2010. Để có được kết quả to lớn này, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng sức, đồng lòng của toàn dân và con em quê hương, trong đó vai trò của mặt trận là hết sức quan trọng.
 
Ông Hồ Văn Nghệ, Chủ tịch UBMTQTVN xã Hải Thượng huyện Hải Lăng: 
Để triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, UBMTTQVN huyện Hải Lăng đã tổ chức, triển khai, phối hợp các tổ chức thành viên gồm: Hội Nông dân, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên và các tổ chức hội, đoàn thể trong huyện thực hiện cuộc vận động gắn với phong trào “Hải Lăng chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
 
Là lực lượng đông đảo trong tổ chức thành viên Mặt trận, các cấp Hội Nông dân huyện Hải Lăng tích cực vận động hội viên thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng con nuôi, tham gia xây dựng nông thôn mới thông qua việc thực hiện tiêu chí về kinh tế và tổ chức sản xuất. Qua đó đã xây dựng được các mô hình kinh tế mới đem lại hiệu quả cao trong sản xuất, nâng cao đời sống người nông dân.

Bà Trần Thị Lan, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hải Trường huyện Hải Lăng: 
Nhờ phát huy mạnh mẽ vai trò mặt  trận  trong tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, sự chỉ đạo phối hợp các tổ chức thành viên, Mặt trận các cấp huyện Hải Lăng đã thu được kết quả tích cực từ cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết Xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đến nay, huyện Hải Lăng đã có 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, thị trấn Hải Lăng đạt văn minh đô thị loại 2, Làng đạt chuẩn văn hóa chiếm tỷ lệ 98,9%, gia đình văn hóa, chiếm 92,78%. Kết quả này không chỉ dừng lại ở những con số mà còn thể hiện sự đồng lòng nhất trí của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng quê hương giàu đẹp, no ấm, văn minh.
 
Bà Lê  Thị Vinh, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Hải Lăng:


 
Cùng với toàn tỉnh, trong 5 năm 2014 - 2019, Đảng bộ và nhân dân huyện Hải Lăng với quyết tâm cao đã đạt nhiều kết quả tích cực trên mọi lĩnh vực. Nền kinh tế tiếp tục phát triển, thu nhập bình quân đầu người đạt 44,25 triệu đồng/ năm.Tăng trưởng ngành nông nghiệp 12,23%, tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2018 đạt 8,66 vạn tấn. Bộ mặt nông thôn đã có những khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. Đây là cơ sở để Mặt trận các cấp huyện Hải Lăng tiếp tục tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa các tầng lớp nhân dân, tạo nên sự đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu xây dựng và phát triển quê hương.
 
Bà Lê  Thị Vinh, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Hải Lăng: 
Cùng với sự phấn khởi của người dân Hải Lăng trước những khởi động các dự án động lực tại Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đi vào cuộc sống được nhân dân đồng tình hưởng ứng, Mặt trận các cấp huyện Hải Lăng tiếp tục thực hiện tốt chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2019 - 2024 với tinh thần “Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, xây dựng Hải Lăng phát triển toàn diện, bền vững”.
 
 
                                                                     
Linh Xuân
 
 

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Lịch phát sóng truyền hình
Cột phải trên
Cột phải dưới

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội