Tin tức

Hội nghị quán triệt, triển khai nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII và các văn bản của Trung ương

Thứ hai, 24/06/2019 - 17:14

Dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Hùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chiều 24/6, BTV Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII và các văn bản của Trung ương. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong BTVTU, Bí thư các cấp ủy Đảng trực thuộc, lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Hội nghị quán triệt, triển khai nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII và các văn  bản của Trung ương

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng đã quán triệt những nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Theo đó, Hội nghị Trung ương 10 họp từ ngày 16 đến 18/5/2019 đã thảo luận, cho ý kiến nhiều vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và chuẩn bị chỉ đạo tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Trong đó có Đề cương các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng gồm: Đề cương Báo cáo chính trị; Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025…vv

Trên cơ sở nội dung tiếp thu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: các Đảng bộ, tổ chức cơ sở Đảng tổ chức nghiêm túc quán triệt, triển khai, thực hiện, tích cực chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Hồ Đại Nam, UVBTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt và triển khai Chỉ thị số 32 của Bộ Chính trị về “Tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới”; Chỉ thị số 25 của Ban Bí thư về “ Đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030”; Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 14 của Ban Bí thư “ Thực hiện Nghị quyết số 35 về tăng cường bảo vệ nền tẩng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.


Nguyễn Loan – Thanh Châu

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Lịch phát sóng truyền hình
Cột phải trên
Cột phải dưới

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội