Tin tức

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 11 khóa XII

Thứ năm, 24/10/2019 - 08:16

Ngày 23/10, BTV Tỉnh ủy Quảng Trị đã tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã thông báo nhanh các nội dung chính được thảo luận, cho ý kiến tại hội nghị lần thứ 11. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI.

Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
 
Đồng chí Nguyễn Văn Hùng cho biết: hội nghị lần thứ 11 diễn ra từ ngày 7-12/10 tại Thủ đô Hà Nội để thảo luận, cho ý kiến về dự thảo các văn kiện Đại hội XIII như: Dự thảo Báo cáo chính trị và Dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2020-2022; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Trong đó dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng là báo cáo trọng tâm nhận được nhiều sự quan tâm của các đại biểu, đã có 130 ý kiến đăng đàn phát biểu tại hội trường và tại tổ cho ý kiến vào báo cáo chính trị.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng cho biết: Trung ương thống nhất với việc xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII trong dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng, trong đó tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh về mọi mặt; nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước. Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, vận hành thông suốt, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế trên nền tảng bảo đảm ổn định vĩ mô, xây dựng đồng bộ thể chế phát triển phù hợp với nền kinh tế thị trường đầy đủ, hiện đại, hội nhập; phát triển đồng bộ và tạo sự liên kết giữa các thành phần kinh tế, các loại hình sản xuất kinh doanh. Đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế; huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; tạo động lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững…

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung 4 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII; xem xét, quyết định thi hành kỷ luật Đảng đối với   cán bộ.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng  đề nghị lãnh đạo các cấp ủy, địa phương tiếp thu tinh thần Hội nghị lần thứ 11 BCH
Trung ương Đảng để chủ động triển khai các nội dung của hội nghị đến cấp cơ sở, đảng viên trong đảng bộ, cấp ủy mình phụ trách; đồng thời, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng của địa phương; chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.


Nguyễn Loan – Minh Trí

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Lịch phát sóng truyền hình
Liên hệ Qcao

Thăm dò ý kiến

Bạn đã từng xem kênh QRTV trên hạ tầng nào ?
Truyền hình vệ tinh DVBS2
TRuyền hình số mặt đất DVBT2
Truyền hình cáp DVBC
Truyền hình Internet

Thông tin cần biết

Thời tiết:

17 - 24ºC

Chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông

Thông tin thời tiết các vùng trong tỉnh

Mã NT Mua tiền mặt Mua CK Bán
USD
AUD
HKD