Tin tức

Đảng ủy Quân sự tỉnh tăng cường công tác chính trị tư tưởng

Chủ nhật, 27/10/2019 - 15:30

Công tác chính trị, tư tưởng trong Quân đội là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng trong quân đội, là yếu tố quan trọng để giữ vững phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”. Thừa kế và phát huy truyền thống anh hùng của LLVT QT, trong nhiều năm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh luôn thực hiện tốt nhiệm vụ trên các mặt công tác, trong đó công tác chính trị, tư tưởng luôn được coi trọng, góp phần xây dựng quân đội vững về chính trị, nâng cao bản lĩnh và sức mạnh chiến đấu, sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lễ tuyên thệ chiến sỹ mới 

Để làm tốt công tác chính trị tư tưởng, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự ( CHQS) tỉnh luôn quán triệt sâu sắc về đường lối, quan điểm của Đảng, bám sát thực tiễn tình hình, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của địa phương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Những vấn đề có tính nguyên tắc được lãnh đạo đơn vị thường xuyên quán triệt nhằm định hướng cho bộ đội nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, định hướng của Quân ủy Trung ương. Đặc biệt, chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW về: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.
 
Trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, các cấp ủy không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, gắn giáo dục chính trị với thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy trong lực lượng làm cho bộ đội thấy rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.
 
Hiện nay các thế lực thù địch đang quyết liệt chống phá nhằm xóa bỏ thành quả Cách mạng của nhân dân ta, trong đó chúng có mưu đồ thực hiện phi chính trị hóa lực lượng vũ trang. Trước tình hình đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo cho các Chi bộ tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong cán bộ, chiến sĩ. Ban CHQS huyện Vĩnh Linh đã thực hiện tốt nội dung, quy trình, thường xuyên nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng của bộ đội, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong đơn vị. Thực hiện tốt về kiểm điểm, phê và tự phê bình, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về chính trị tưởng, đạo đức lối sống. Hàng tháng đảng viên đăng ký nội dung và kế hoạch thực hiện. Chi bộ thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện, kịp thời biểu dương những việc làm tốt, chấn chỉnh và rút kinh nghiệm những việc làm ít hiệu quả. Thông qua hoạt động huấn luyện, học tập, công tác, sinh hoạt, làm cho bộ đội nắm chắc, hiểu sâu hơn về nhiệm vụ mới, tin tưởng vào lãnh đạo, chỉ huy các cấp, tin tưởng vào thắng lợi.

Nhằm nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng lên một bước, Đảng ủy Quân sự tỉnh gắn trách nhiệm của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên với việc hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Thực hiện chủ trương đó, Ban CHQS thành phố Đông Hà làm công tác tư tưởng theo quy trình thống nhất từ trên xuống, từ trong ra, cấp trên làm tư tưởng cho cấp dưới, đảng viên làm tư tưởng cho quần chúng, làm từ trong cấp ủy ra toàn chi bộ trên tinh thần tự giác và trách nhiệm. Kịp thời giải quyết những vấn đề tư tưởng nảy sinh trong thực tiễn, trong huấn luyện chiến đấu, đồng thời rút kinh nghiệm trong những sự việc cụ thể. Đặc biệt, luôn lồng ghép việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” cho cán bộ, chiến sĩ.
 
Các Đảng ủy cơ sở thực hiện nghiêm túc việc bổ sung, kiện toàn cấp ủy các cấp đúng quy định, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, công tác bảo vệ an ninh nội bộ, công tác dân vận v.v…
 
Nhờ làm tốt công tác chính trị tư tưởng cán bộ, chiến sĩ luôn trong lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Trị  có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh nhà chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân.
 
Trong thời đại hiện nay dù khoa học công nghệ phát triển, vũ khí trang thiết bị cho quân đội hiện đại đến đâu thì yếu tố con người, trong đó vấn đề về nhận thức về chính trị, tư tưởng luôn có ý nghĩa quyết định bản lĩnh chiến đấu của bộ đội. Việc Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị làm tốt công tác với giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với việc giáo dục và phát huy truyền thống v vang hơn 70 năm qua, chắc chắn rằng lực lượng vũ trang tỉnh nhà tiếp tục hoàn thành trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó.


                                                                                                                                            Văn Cần 

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Lịch phát sóng truyền hình
Liên hệ Qcao

Thăm dò ý kiến

Bạn đã từng xem kênh QRTV trên hạ tầng nào ?
Truyền hình vệ tinh DVBS2
TRuyền hình số mặt đất DVBT2
Truyền hình cáp DVBC
Truyền hình Internet

Thông tin cần biết

Thời tiết:

17 - 24ºC

Chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông

Thông tin thời tiết các vùng trong tỉnh

Mã NT Mua tiền mặt Mua CK Bán
USD
AUD
HKD