Tin tức

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 32

Thứ ba, 13/08/2019 - 09:36

Sáng 13/8, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Hùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức phiên họp thứ 32 để rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa VII, cho ý kiến về chương trình, nội dung kỳ họp thứ 11, 12 khóa VII. Tham dự buổi làm việc, có đồng chí Hà Sỹ Đồng, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và trưởng các Ban HĐND tỉnh.

 Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 32

Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa VII diễn ra từ ngày 18 đến 20/7/2019, cho ý kiến đối với 41 báo cáo, tờ trình, đề án và thông qua 21 Nghị quyết. Để chuẩn bị tốt cho kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã thống nhất chương trình, nội dung, thời gian và rà soát các công việc liên quan, nghe các Ban HĐND tỉnh, các tổ đại biểu HĐND, Văn phòng HĐND tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị cho kỳ họp, những vấn đề còn có các ý kiến khác nhau, những nội dung cần tập trung thảo luận, những vấn đề cử tri quan tâm.
 
Cũng tại kỳ họp lần này, cử tri đánh giá rất cao việc HĐND tỉnh lần đầu tiên thực hiện thành công kỳ họp không giấy nhờ áp dụng tốt công nghệ thông tin, 100% đại biểu đã xử lí các nội dung, báo cáo và thực hiện quyền biểu quyết thông qua máy tín.
 
Đối với hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa VII đã tập trung vào các lĩnh vực đầu tư, thương mại và du lịch, tài nguyên môi trường và an ninh, đấu tranh phòng chống tội phạm. Kỳ họp đã dành nhiều thời gian cho thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn nên các nhóm vấn đề đã được làm rõ.  Theo đó, đã có 52 lượt ý kiến chất vấn và trả lời chất vấn, chủ tọa kỳ họp đã kết luận các nhóm vấn đề và đưa ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để UBND tỉnh và các ngành chức năng thực hiện.
 
Những vấn đề cần rút kinh nghiệm của kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Khóa VII là việc bố trí thời gian giám sát, khảo sát của các Ban HĐND tỉnh còn hạn chế; lịch khảo sát, giám sát còn chồng chéo, tiến độ báo cáo, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri của các tổ đại biểu còn chậm; số Tổ đại biểu chưa phân định rõ được thẩm quyền của các cấp trong giải quyết  ý kiến, kiến nghị của cử tri.
 
Kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng: kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa VII đã thành công trên nhiều mặt, điều này thể hiện rõ qua đánh giá của rất nhiều cử tri cũng như đại biểu HĐND tỉnh. Nổi bật là các chính sách được thông qua tại kỳ họp đã bám sát tình hình thực tế của tỉnh; quan tâm chăm lo các đối tượng khó khăn, yếu thế trong xã hội; coi trọng hỗ trợ phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, hữu cơ gắn với liên kết chặt chẽ để sản xuất hàng hóa. Kỳ họp lần này cũng có đổi mới cơ bản là đã ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện kỳ họp không giấy, qua đó tiết kiệm chi phí, nâng cao trách nhiệm của đại biểu HĐND tỉnh; việc chất vấn và trả lời chất vấn của lãnh đạo các ngành, UBND tỉnh đã bám sát những vấn đề cử tri và đại biểu HĐND tỉnh quan tâm. Cùng với đó là sự điều hành khoa học, phát huy yếu tố dân chủ, chọn vấn đề thảo luận, chất vấn và trả lời sát đúng của chủ tọa kỳ họp.
 
 Chỉ rõ những hạn chế của kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu, các kỳ họp tới công tác chuẩn bị cần phải chủ động hơn về mọi mặt; đề cao trách nhiệm của đại biểu, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh; lựa chọn được những vấn đề nóng, được cử tri và đại biểu HĐND quan tâm để thảo luận, làm rõ. Văn phòng HĐND tỉnh cần phối hợp với các cơ quan liên quan khắc phục nhanh một số hạn chế trong ứng dụng công nghệ thông tin ở kỳ họp thứ 10 để tổ chức tốt hơn các kỳ họp không giấy trong thời gian tới.
 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng cũng nêu một số nội dung cần tập trung chuẩn bị để tổ chức tốt kỳ họp 11 và 12, HĐND tỉnh khóa VII.  


Phan Khiêm - Thanh Châu

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Lịch phát sóng truyền hình
Cột phải trên
Cột phải dưới

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội