Tin tức

Vĩnh Linh tích cực triển khai Nghị quyết 35-NQ/ TW về Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chủ nhật, 03/11/2019 - 15:36

Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW về: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và Kế hoạch 133- KH/TU của Tỉnh ủy Quảng Trị, thời gian qua huyện Vĩnh Linh đã quán triệt sâu sắc các nội dung của Nghị quyết để cán bộ, đảng viên, người lao động trong các cơ quan, đơn vị nắm vững, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân với Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

 
Vĩnh Linh tích cực triển khai Nghị quyết  35-NQ/ TW về Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thông qua diễn đàn sinh hoạt chi bộ, các tổ chức cơ sở Đảng chỉ rõ cho cán bộ, đảng viên thấy các biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Từ các chi, đảng bộ ở các khu dân cư đến các chi đảng bộ trong các lực lượng vũ trang luôn làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, trang bị kiến thức, lý luận cho đảng viên. Bản thân mỗi cán bộ, đảng viên không ngừng tự rèn luyện, giáo dục gia đình và thế hệ trẻ nhận diện các thủ đoạn tinh vi của các thế lực thù địch đang len lõi trong đời sống hàng ngày để phòng tránh hoặc góp phần đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của kẻ thù, từ đó phát huy sức mạnh tổng hợp bảo vệ Đảng, Nhà nước và những thành tựu cách mạng mà Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đã đạt được.
 
Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có hiệu quả, các cấp ủy Đảng ở Vĩnh Linh luôn đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng. Việc tuyên truyền không chỉ thông qua các phương tiện thông tin đại chúng mà còn đề cao lực lượng báo cáo viên cấp ủy. Những buổi nói chuyện trực tiếp với những phân tích, nhận định tình hình, những ví dụ, minh chứng sinh động từ thực tiễn do các báo cáo viên thực hiện góp phần giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc: bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân, bảo vệ công cuộc đổi mới, được Huyện ủy đánh giá cao.
 
Đấu tranh, bảo vệ hệ tư tưởng của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trước hết vai trò quan trọng của cán bộ, đảng viên. Phát huy truyền thống của quê hương đất thép anh hùng, Đảng bộ và nhân dân huyện Vĩnh Linh sẽ góp phần cùng nhân dân cả nước phát huy sức mạnh tổng hợp, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng./.
                                                                    

                                                                                                                                                            Văn Cần

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Lịch phát sóng truyền hình
Liên hệ Qcao

Thăm dò ý kiến

Bạn đã từng xem kênh QRTV trên hạ tầng nào ?
Truyền hình vệ tinh DVBS2
TRuyền hình số mặt đất DVBT2
Truyền hình cáp DVBC
Truyền hình Internet

Thông tin cần biết

Thời tiết:

17 - 24ºC

Chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông

Thông tin thời tiết các vùng trong tỉnh

Mã NT Mua tiền mặt Mua CK Bán
USD
AUD
HKD