Tin tức

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 24

Thứ hai, 02/12/2019 - 09:08

Ngày 2/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triệu tập hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 24 để đánh giá và ra kết luận về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; cho ý kiến vào Dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, các đồng chí UVBCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI; đại diện các Vụ địa phương.

 
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 24

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: đây là hội nghị quan trọng để đánh giá lại kết quả phát triển KTXH, QPAN năm 2019 và bàn phương hương, nhiệm vụ năm 2020, năm cuối cùng của nhiệm kỳ, làm cơ sở để HĐND tỉnh quyết định các chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể nhằm hoàn thành kế hoạch Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra. Bước vào năm cuối cùng của nhiệm kỳ đòi hỏi toàn tỉnh phải có sự nỗ lực cao độ, tập trung tháo gỡ những "điểm nghẽn" của nền kinh tế, đồng chí yêu cầu hội nghị phải bàn và xác định được các mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp có tính khả thi cao với khẩu hiệu “ Hành động quyết liệt, về đích toàn diện, tạo đà bứt phá”.

Báo cáo tình hình KTXH, QPAN năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính cho biết: 24/24 chỉ tiêu chủ yếu của năm 2019 đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng sản phẩm trong tỉnh ước đạt trên 21 nghìn tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người ước đạt 48,1 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 3.012 tỷ đồng; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng với gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng thực chất hơn, các ngành, lĩnh vực chủ yếu phát triển ổn định. Tỉnh Quảng Trị cũng tạo mọi điều kiện cho nhà đầu tư, các doanh nghiệp hoàn thành thủ tục đầu tư, khởi công và đưa vào hoạt động nhiều dự án thuộc nhiều lĩnh vực, trọng tâm là việc lựa chọn 30 công trình, dự án động lực với tổng mức đầu tư 111.320 tỷ đồng để khánh thành chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày lập lại tỉnh. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh. Quốc phòng an ninh được củng cố và tăng cường.

Trên cơ sở những kết quả đạt được năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình BCH Đảng bộ tỉnh xem xét, quyết nghị các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2020. Trong đó, chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng GRDP đạt từ 8 đến 8,5% trở lên; GRDP bình quân đầu người đạt 53 đến 55 triệu đồng; thu ngân sách đạt 3.280 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 25.000 đến 28.000 tỷ đồng, có từ 54,7 đến 56,4% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Thảo luận, phân tích về những kết quả đạt được, lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương đều khẳng định: với quyết tâm thực hiện chủ đề năm “Trách nhiệm, kỷ cương, tăng tốc phát triển”, chủ trương “Ngày thứ 7 vì nông thôn mới”, “Ngày thứ 7 vì dự án động lực” gắn với tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 30 năm ngày lập lại tỉnh Quảng Trị, với tinh thần đổi mới, năng động, sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tinh hình kinh KTXH của tỉnh có những chuyển biến tích cực, đạt kết quả toàn diện. Đây là năm thứ 3 liên tiếp tỉnh ta hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra và là lần đầu tiên sau 7 năm tăng trưởng GRDP của tỉnh dự kiến đạt trên 7,5%.

Để hoàn thành toàn diện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội XVI đề ra như phương châm hành động của Tỉnh ủy, bên cạnh sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, tiếp tục khai thác có hiệu quả các tiềm năng, dự địa phát triển của tỉnh, một số ý kiến cho rằng cần phải đặt mục tiêu cao hơn cho các chỉ tiêu quan trọng trong năm 2020 đó là thu ngân sách phải đạt từ 3.300 đến 3.400 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 8,5% mới đảm bảo hoàn thành kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người từ 55 đến 58 triệu đồng; các chỉ tiêu này hoàn toàn có cơ sở khi một số dự án mới đi vào hoạt động. Cần có giải pháp để thu thuế đối với các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn để khắc phục tình trạng tỉnh phải nỗ lực kêu gọi thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng nhưng không được thu thế bổ sung vào ngân sách của tỉnh. Nghiên cứu các giải pháp để phát triển ngành du lịch theo tinh thần Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị, nhất là lễ hội cách mạng “ Thống nhất non sông” và lễ hội Vì hòa bình mà tỉnh Quảng Trị đã đề xuất và báo cáo với Trung ương.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng đánh giá cao ý kiến của các đại biểu tham gia vào báo cáo tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Tỉnh ủy thống nhất với đề xuất điều chỉnh các chỉ tiêu nhằm đảm bảo thực hiện toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra. Điều đó cho thấy tinh thần quyết tâm cao của toàn Đảng bộ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng ghi nhận tinh thần cầu thị của lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương khi nghiêm túc nhìn nhận về những hạn chế, yếu kém trong quá trình điều hành, tổ chức thực hiện, trong đó chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế có nội dung chưa đạt mục tiêu đề ra; công tác giải phóng mặt bằng ở một số địa phương thực hiện chậm; khu vực nông nghiệp, nông thôn còn gặp nhiều khó khăn; Mô hình sản xuất nông nghiệp còn nhỏ và chậm được nhân rộng; sản xuất hàng hóa còn phân tán, manh mún ảnh hưởng đến tổ chức liên kết, hình thành chuỗi giá trị để nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm và thu nhập của người dân… Công tác xúc tiến đầu tư mặc dù đã có chuyển biến và mang lại hiệu quả thiết thực nhưng chỉ mới dừng lại ở một số bộ phận, chưa tạo được sự lan tỏa rộng rãi; thu ngân sách mặc dù đạt khá cao nhưng thiếu chiến lược lâu dài; chưa sử dụng có hiệu quả nguồn lực phát triển của tỉnh….vv .

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đánh giá cao các ý kiến phân tích, bàn luận về những giải pháp để thực hiện mục tiêu của năm 2020, trong đó việc tập trung thu hút các nguồn lực cho sự phát triển; phát triển hài hoài giữa đô thị và nông thôn và tập trung thực hiện 3 mục tiêu cốt lõi của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; phát triển phải gắn liền với bảo vệ môi trường là những giải pháp có tính căn cơ và có tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà.

Về Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, các ý kiến cơ bản đồng tình với 5 thành tố của chủ đề Đại hội và các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết, đây là lần đầu tiên văn kiện đặt ra tầm nhìn, sứ mệnh của 5 năm tới và những năm tiếp theo. Tuy nhiên, có những vấn đề cần có sự phân tích, luận giải để xác định đúng vai trò, vị trí của tỉnh Quảng Trị trong khu vực miền Trung như: xây dựng Quảng Trị thành trung tâm cung cấp nguyên liệu gỗ rừng trồng, trung tâm năng lượng của khu vực miền Trung, trung tâm trung chuyển hàng hóa của cả nước…vv. Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban biên tập sẽ tiếp thu các ý kiến hợp lý để chỉnh sửa văn kiện, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm để văn kiện trình Đại hội có chất lượng tốt nhất.


                                                                                            Nguyễn Loan – Thanh Châu

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Lịch phát sóng truyền hình
Liên hệ Qcao

Thăm dò ý kiến

Bạn đã từng xem kênh QRTV trên hạ tầng nào ?
Truyền hình vệ tinh DVBS2
TRuyền hình số mặt đất DVBT2
Truyền hình cáp DVBC
Truyền hình Internet

Thông tin cần biết

Thời tiết:

17 - 24ºC

Chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông

Thông tin thời tiết các vùng trong tỉnh

Mã NT Mua tiền mặt Mua CK Bán
USD
AUD
HKD