CƠ CẤU TỔ CHỨC

I. Ban Giám đốc:
  1. Giám đốc: Võ Nguyên Thủy                ĐT: 0905 012 191
  2. Phó Giám đốc: Lê Vĩnh Nhiên            ĐT: 0915 037 456
  3. Phó Giám đốc: Nguyễn Quốc Nam    ĐT: 0905 057 700
II. Các phòng chuyên môn:
1. Phòng Thời sự:
   * Trưởng phòng: Nguyễn Lộc                              ĐT: 0905 118 460
   * Phó Trưởng phòng: Phan Khiêm                      ĐT: 0914 096 699
   * Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Xuân              ĐT: 0987 287 261
2. Phòng Văn nghệ - Chuyên đề:
   * Trưởng phòng: Lâm Thị Hạnh                           ĐT: 0914 131 898
   * Phó Trưởng phòng: Nguyễn Việt Hà                 ĐT: 0913 485 535
   * Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Việt Thanh     ĐT: 0918 898 246
3. Phòng Thư ký Biên tập:
   * Trưởng phòng: Lê Văn Cần                              ĐT: 0913 456 823   
   * Phó Trưởng phòng: Hoàng Thị Kim Hồng        ĐT: 0983 292 373 
4. Phòng Truyền dẫn - Phát sóng:
   * Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Nam                ĐT: 0914 038 650
   * Phó Trưởng phòng: Lê Vĩnh Thanh                 ĐT: 0914 009 446
5. Phòng Công nghệ - Sản xuất chương trình:
   * Trưởng phòng: Nguyễn Tường Hiệp               ĐT: 0901 980 678
   * Phó Trưởng phòng: Hồ Đại Thắng                  ĐT: 0935 232 797
6. Phòng Tổ chức Hành chính và Quảng cáo - Dịch vụ:
   * Trưởng phòng: Lê Quốc Thủy                         ĐT: 0905 051 797   
   * Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Vân Hòa       ĐT: 0935 517 888
   
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
Lịch phát sóng truyền hình

Thăm dò ý kiến

Bạn đã từng xem kênh QRTV trên hạ tầng nào ?
Truyền hình vệ tinh DVB-S2
Truyền hình số mặt đất DVB-T2
Truyền hình cáp DVBC
Truyền hình Internet

Thông tin cần biết

Thời tiết:

17 - 24ºC

Chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông

Thông tin thời tiết các vùng trong tỉnh

Mã NT Mua tiền mặt Mua CK Bán
USD
AUD
HKD