CƠ CẤU TỔ CHỨC

I. Ban Giám đốc:
  1. Giám đốc: Võ Nguyên Thủy                ĐT: 0905 012 191
  2. Phó Giám đốc: Lê Vĩnh Nhiên            ĐT: 0915 037 456
  3. Phó Giám đốc: Nguyễn Quốc Nam    ĐT: 0905 057 700
II. Các phòng chuyên môn:
1. Phòng Thời sự:
   * Trưởng phòng: Nguyễn Lộc                 ĐT: 0905 118 460
   * Phó phòng: Phan Khiêm                      ĐT: 0914 096 699
   * Phó phòng: Nguyễn Thị Xuân              ĐT: 0987 287 261
2. Phòng Chuyên mục - Chuyên đề:
   * Trưởng phòng: Lâm Thị Hạnh              ĐT: 0914 131 898
3. Phòng Văn nghệ và Giải trí:
   * Phó phòng phụ trách: Nguyễn Việt Hà                 ĐT: 0913 485 535
   * Phó phòng: Nguyễn Thị Việt Thanh     ĐT: 0918 898 246
4. Phòng Biên tập Chương trình:
   * Trưởng phòng: Lê Văn Cần                  ĐT: 0913 456 823   
   * Phó phòng: Hoàng Thị Kim Hồng         ĐT: 0983 292 373 
5. Phòng Kỹ thuật Truyền dẫn và Phát sóng:
   * Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Nam     ĐT: 0914 038 650
   * Phó phòng: Hồ Đại Thắng                     ĐT: 0935 232 797
6. Phòng Công nghệ - Sản xuất chương trình và Thông tin Điện tử :
   * Trưởng phòng: Nguyễn Tường Hiệp        ĐT: 0901 980 678
7. PhòngTổ chức Hành chính :
   * Trưởng phòng: Lê Quốc Thủy               ĐT: 0905 051 797   
   * Phó phòng: Nguyễn Thị Vân Hòa          ĐT: 0935 517 888
8. Phòng Quảng cáo và dịch vụ
   * Trưởng phòng: Lê Vĩnh Thanh              ĐT: 0914 009 446
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
Lịch phát sóng truyền hình

Thăm dò ý kiến

Bạn đã từng xem kênh QRTV trên hạ tầng nào ?
Truyền hình vệ tinh DVB-S2
Truyền hình số mặt đất DVB-T2
Truyền hình cáp DVBC
Truyền hình Internet

Thông tin cần biết

Thời tiết:

17 - 24ºC

Chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông

Thông tin thời tiết các vùng trong tỉnh

Mã NT Mua tiền mặt Mua CK Bán
USD
AUD
HKD