Thông báo Tuyển dụng

1. Tuyển dụng bên tập viên kiêm phát thanh viên tiếng Bru - Vân Kiều
/Uploaded/Users/Developer/files/TUYEN%20DUNG%20BTV.pdf
2. Tuyển dụng viên chức - chức danh kế toán
/Uploaded/Users/Developer/files/TUYEN%20DUNG%20KE%20TOAN.pdf

 

Lịch phát sóng truyền hình

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội