Từ tháng 10/2023 đến hết tháng 5/2024, các cơ quan thi hành án đã thu hồi hơn 11 nghìn tỷ đồng tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; thu hồi hơn 9 nghìn tỷ đồng đối với các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.Ngày 10/7, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ chủ yếu công tác 6 tháng cuối năm, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 64 điểm cầu. Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, Bộ Tư pháp, các bộ, ngành đã xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 292 văn bản quy phạm pháp luật. Bộ Tư pháp đã trình Quốc hội thông qua và cho ý kiến đối với Luật Thủ đô, Luật Đấu giá tài sản, Luật Công chứng; các địa phương ban hành 1.528 văn bản quy phạm pháp luật cấp tỉnh; 1.038 văn bản quy phạm pháp luật cấp huyện và 810 văn bản quy phạm pháp luật cấp xã.

Trong lĩnh vực thi hành án dân sự, 9 tháng đầu năm (tính từ ngày 01/10/2023 đến ngày 30/6/2024), Hệ thống thi hành án đã thi hành xong gần 404.000 việc, đạt tỉ lệ 65,24% với hơn 73 nghìn tỷ, đạt tỉ lệ 27,6%. Trong lĩnh vực thi hành án hành chính, đã thi hành xong 400 việc.

Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được Bộ, ngành Tư pháp chỉ đạo thực hiện nghiêm, đúng quy định pháp luật. Từ tháng 10/2023 đến hết tháng 5/2024, các cơ quan thi hành án đã thu hồi hơn 11 nghìn tỷ đồng tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; thu hồi hơn 9 nghìn tỷ đồng đối với các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Thời gian tới, ngành toà án tập trung xây dựng, bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024; khắc phục tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh; chú trọng công tác theo dõi thi hành pháp luật gắn với kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản.

Tiếp tục tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ Ban chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ban Chỉ đạo rà soát, xử lý vướng mắc trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Tham mưu vấn đề pháp lý, giải quyết vướng mắc, hỗ trợ việc áp dụng pháp luật để các cơ quan, ban ngành, địa phương tự tin giải quyết, tháo gỡ vướng mắc trong sản xuất, đầu tư, kinh doanh.


Theo VOV.vn

Youtube Liên hệ Facebook Đăng nhập