Chiều nay, đồng chí Hà Sỹ Đồng- UVBTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Ban Dân tộc tỉnh về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ IV năm 2024

Tại buổi làm việc, Ban Dân tộc tỉnh đã báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp. Theo đó, các huyện Hướng Hóa, Đakrông sẽ tổ chức Đại hội cấp huyện trong khoảng tuần giữa tháng 6/2024; các huyện Gio Linh, Vĩnh Linh, Cam Lộ đang thực hiện công tác chuẩn bị để tổ chức Hội nghị liên tịch cấp huyện, hoàn thành trước tháng 6/2024. Đối với Đại hội đại biểu các dân tộc cấp tỉnh sẽ được tổ chức vào tháng 11/2024. 

Qua nghe báo cáo và góp ý của các sở, ngành liên quan, đồng chí Hà Sỹ Đồng đề nghị ban Dân tộc trên tinh thần kế thừa, trách nhiệm để tổ chức Đại hội đại biểu các Dân tộc tỉnh Quảng Trị lần thứ IV, năm 2024 thành công, an toàn, tiết kiệm, nhân văn. Đồng chí cơ bản thống nhất với báo cáo và kế hoạch tổ chức Đại hội mà ban Dân tộc đã xây dựng, trong đó yêu cầu ban Dân tôc trong tháng 6/2024 phải hoàn thành chương trình đại hội tại đơn vị cấp huyện và có báo cáo trình UBND tỉnh về tâm tư, nguyện vọng, đề đạt của đồng bào dân tộc thiểu số đối với những vấn đề quan trọng trong cuộc sống, nhất là đối với những chính sách phát triển cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số.