Tin tức

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gắn với bảo vệ chính trị nội bộ là nhiệm vụ của các cấp ủy đảng

Thứ tư, 29/07/2020 - 10:06

Trong thời gia này tỉnh Quảng Trị đang tiến hành Đại hội Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Trong bối cảnh đó, các thế lực thù địch, bọn phản động đang ra sức chống phá hệ tư tưởng của Đảng dưới nhiều hình thức và thủ đoạn khác nhau. Để tiếp tục tổ chức thành công Đại hội, thời gian qua, các cấp ủy Đảng tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” gắn với bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ.

 
Không khí chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Đông Hà.

Trong quá trình chỉ đạo và tổ chức Đại hội các cấp, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, các cơ sở Đảng triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” gắn với bảo vệ chính trị nội bộ. Bảo vệ chính trị nội bộ là bảo vệ lý tưởng, uy tín, vị thế chính trị của Đảng, bảo vệ sự đoàn kết, thống nhất, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo sự đồng thuận xã hội, cũng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, góp phần vào thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại Hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 35 của Bộ Chính, Ban Chỉ đạo 35 tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết đối với cấp huyện và tương đương năm 2020. Theo đó, Ban Chỉ đạo 35 các huyện, thị xã, thành phố chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trước những âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch. Chủ động nắm bắt tình hình an ninh trật tự, diễn biến tư tưởng, tình cảm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn.

 
Bộ đội Biên phòng Quảng Trị thực hiện công tác dân vận

Suốt thời gian qua, nhất là quá trình chỉ đạo đại hội cơ sở, Huyện ủy Hướng Hóa tăng cường công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gắn với bảo vệ chính trị nội bộ.
 
Đối với các lực lượng vũ trang làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ góp phần đấu tranh phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch mà còn làm tốt công tác vận động quần chúng tham gia bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên các tuyến biên giới.
 
Theo đó, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng tiến hành hội nghị học tập, phổ biến đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong lực lượng. Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện của các đơn vị trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, giải pháp của Nghị quyết sát đúng với tình hình thực tiễn của từng đơn vị đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ hệ tư tưởng của Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ Đại hội các cấp. Không ngừng nâng cao lý luận chính trị, trang bị kiến thức cho cho cán bộ chiến, từ đó góp phần làm tốt công tác vận động quần chúng trên hai tuyến biên giới rừng và bờ biển, đảo. Giáo dục, động viên nhân dân các vùng biên giới phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, đề cao cảnh giác, không nghe theo các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi mới của đất nước, phát huy sức mạnh tổng hợp bảo vệ hệ tư tưởng của Đảng, góp phần thiết thực vào tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp.

 
 Bầu cử tại Đại hội lần thứ IV Đảng bộ huyện đảo Cồn Cỏ

Trong thời gian tới, để chủ động ngăn chặn, đấu tranh kịp thời, hiệu quả các hoạt động hoạt động tuyên truyền của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ, các cấp ủy Đảng tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đấu tranh, phản bác quan điểm, thông tin sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, chống phá đại hội đảng bộ các cấp, phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng… kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu, hành động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động, những phần tử bất mãn, cơ hội chính trị.
 
Chủ động giải quyết đối với những vấn đề phức tạp, nảy sinh tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội XIII của Đảng.
 
Trong giai đoạn hiện nay chúng ta đang tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, các thế lực thù địch tiếp tục chống phá Đảng và nhà nước, chống phá đại hội dưới nhiều hình thức và thủ đoạn khác nhau. Việc giáo dục, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị góp phần củng cố và tăng cường niềm tin vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận xã hội tạo tiền đề vững chắc tổ chức thành công đại hội đại biểu đảng bộ trực thuộc, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.
                                                                                            

                                                                                                                                                Văn Cần
 

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Lịch phát sóng truyền hình
Liên hệ Qcao

Thăm dò ý kiến

Bạn đã từng xem kênh QRTV trên hạ tầng nào ?
Truyền hình vệ tinh DVBS2
TRuyền hình số mặt đất DVBT2
Truyền hình cáp DVBC
Truyền hình Internet

Thông tin cần biết

Thời tiết:

17 - 24ºC

Chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông

Thông tin thời tiết các vùng trong tỉnh

Mã NT Mua tiền mặt Mua CK Bán
USD
AUD
HKD