Tin tức

Quảng Trị: Nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp.

Thứ bảy, 30/06/2018 - 10:46

Những năm gần đây, tỉnh Quảng Trị đã triển khai các giải pháp nhằm tái cơ cấu nông nghiệp, trong đó, một trong những bước đột phá là từng bước ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật nhằm tăng năng suất sản lượng cây trồng, vật nuôi. Đặc biệt, tích cực kêu gọi và thực hiện các chính sách ưu đãi, thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh và cả nước ngoài đầu tư các dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ tiên tiến. Với cách làm này đã mở ra hướng đi thích hợp nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai và lao động, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng thăm ruộng dứa đang thu hoạch

Năm 2017, tỉnh Quảng Trị tiếp tục triển khai các biện pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chủ động kết nối với các doanh nghiệp, nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX, thành lập nhóm hộ, tổ hợp tác, liên kết sản xuất, chăn nuôi, đã xây dựng được nhiều mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao. Bên cạnh đó, các địa phương đã tích cực hỗ trợ và tạo điều kiện cho người dân thay đổi hình thức sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, tăng năng suất, sản lượng và chất lượng sản phẩm. Do đó, tốc độ tăng trưởng nông, lâm, ngư nghiệp đạt 3,3%, sản lượng lương thực hơn 257 nghìn tấn, tổng sản lượng thủy sản đạt hơn 31,7 nghìn tấn, tỷ lệ độ che phủ đạt 50% và góp phần cùng với cả tỉnh giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 11,5%.
 
Ông Nguyễn Bình, người dân ở xã Gio An, huyện Gio Linh:
 

Để hoàn thành kế hoạch năm 2018, từ đầu năm đến nay, tỉnh đã chỉ đạo ngành nông nghiệp xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả theo hướng nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, an toàn và bền vững. Trong vụ Đông Xuân vừa qua, nhờ làm tốt tất cả các khâu đã có 1 vụ thắng lợi toàn diện, năng suất lúa đạt 57,8 tạ/ha, cao nhất từ trước đến nay. Bên cạnh đó, thâm canh các loại cây công nghiệp dài ngày, mở rộng diện tích rừng FSC. Trong chăn nuôi đã có sự chuyển biến rõ nét về tổ chức sản xuất theo hướng trang trại và an toàn sinh học, nâng cao số lượng và chất lượng đàn gia súc, gia cầm, nâng cao năng lực đánh bắt hải sản, khôi phục và phát triển nghề nuôi trồng và chế biến thủy sản. Hiện nay các địa phương đang tập trung chuyển dần sản xuất nông nghiệp phát triển từ chiều rộng sang chiều sâu, nâng cao giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh cho các loại sản phẩm.
 
 Ông Võ Văn Hưng, Giám đốc Sở NN&PTNT: 
Hiện nay, ngành nông nghiệp đang tranh thủ nguồn lực từ các chương trình, dự án, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Đồng thời, trên cơ sở xác định bộ sản phẩm chủ lực của địa phương có lợi thế cạnh tranh, xây dựng các vùng sản xuất chuyên canh, tăng cường liên kết và thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với bao tiêu sản phẩm. Cùng với đó, nhân rộng các mô hình trong thực tế đã mang lại hiệu quả cao và nghiên cứu các mô hình mới để chuyển giao vào sản xuất, chăn nuôi cũng như hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho các loại sản phẩm tiêu biểu.

 
Bá Thuần
 

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Lịch phát sóng truyền hình
Cột phải trên
Cột phải dưới

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội