Tin tức

Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Cam Lộ lần thứ 14 (khóa XV)

Thứ năm, 12/07/2018 - 15:35

Ngày 12/7, Huyện ủy Cam Lộ đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 14 (Khóa XV) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, QP-AN, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

6 tháng đầu năm 2018, Đảng bộ huyện Cam Lộ đã đoàn kết, thống nhất tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu phát triển KT-XH đề ra. Trên lĩnh vực kinh tế đã chú trọng đổi mới và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả; quy hoạch các vùng chuyên canh tập trung sản xuất hàng hóa, liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp, tăng cường ứng dụng KHCN nhằm nâng cao chất lượng hàng hóa. Tổng diện tích cây trồng hàng năm hơn 3.400 ha, sản lượng lương thực cây có hạt hơn 10.500 tấn. Thu hút thêm 3 dự án đầu tư vào các cụm công nghiệp. Huy động trên 70,8 tỷ đồng xây dựng NTM. Tổng thu ngân sách hơn 153 tỷ đồng. Thực hiện đồng bộ các giải pháp về đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Văn hóa - xã hội có bước phát triển, QP-AN được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị ngày càng được nâng cao.
 


Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đưa ra nhiệm vụ, giải pháp trong 6 tháng còn lại. Trong đó, tiếp tục phát huy triệt để tiềm năng lợi thế, huy động có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế nhằm đảm bảo duy trì tăng trưởng ổn định. Đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội, phấn đấu còn xã cuối cùng là Cam Tuyền về đích NTM và xây dựng 2 xã NTM kiểu mẫu, tiếp tục giữ vững QP-AN. Trên lĩnh vực xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, chú trọng việc sắp xếp lại bộ máy theo tinh thần Nghị quyết TW 6 (Khóa XII). Tăng cường công tác phát triển tổ chức Đảng và kết nạp đảng viên trong các doanh nghiệp; tiếp tục lãnh đạo việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở cùng một số nội dung quan trọng khác.

Anh Vũ

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Lịch phát sóng truyền hình
Cột phải trên
Cột phải dưới

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội