Tin tức

Bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ sáu, 16/10/2020 - 15:49

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy trách nhiệm, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Dự phiên bế mạc có đồng chí Nguyễn Lam, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương.Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Mở đầu phiên làm việc, 51 đồng chí được Đại hội bầu vào BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã ra mắt Đại hội.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Lê Quang Tùng nhấn mạnh: được Đại hội tin tưởng, tín nhiệm bầu vào BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII là vinh dự nhưng đồng thời cũng là trọng trách nặng nề, lớn lao trước Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà. Ban Chấp hành hứa sẽ tăng cường đoàn kết, nêu cao trách nhiệm, phát huy dân chủ, xây dựng phong cách, lề lối làm việc khoa học cùng toàn Đảng bộ lãnh đạo và tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 -2025; xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh. Ban Chấp hành mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp phối hợp hỗ trợ của các ban, bộ ngành Trung ương; sự ủng hộ của toàn thể Đảng bộ, sự đồng lòng của cán bộ, đảng viên, Nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp để xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh, sớm đưa Quảng Trị trở thành tỉnh đạt trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao của cả nước.
   
Phát biểu chia tay các Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã nghỉ hưu, không tiếp tục tái cử BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang khẳng định: dù ở cương vị công tác nào, các Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI cũng luôn phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực cống hiến vì sự nghiệp phát triển chung của tỉnh. Mong muốn các Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI tiếp tục quan tâm, động viên và giúp đỡ BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tốt nhiệm vụ chính trị của quê hương.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 -2025. Mục tiêu tổng quát 5 năm tới là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy ý chí, khát vọng vươn lên và sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân. Khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực xã hội, thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tạo thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ. Phát triển các lĩnh vực văn hóa xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu đưa Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao của cả nước vào năm 2025; nằm trong nhóm 30 tỉnh thuộc tốp đầu của cả nước vào năm 2030”.

Nghị quyết phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2021 - 2025 đạt 7,5 - 8%; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 85 - 90 triệu đồng; Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2025 đạt 21.500-22.500 tỷ đồng, thu nội địa tăng bình quân hàng năm là 10 - 12%/năm; Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2025 là 75% và đến năm 2030 là 85%.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng nhấn mạnh: Với tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, đề cao trách nhiệm trước Đảng bộ và Nhân dân, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện và nhất trí cao với kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.  Phát huy truyền thống đoàn kết, với quyết tâm chính trị cao, sự nỗ lực cố gắng vượt bậc của các cấp ủy đảng, chính quyền, hệ thống chính trị và toàn xã hội, tỉnh Quảng Trị đã đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tạo tiền đề quan trọng cho nhiệm kỳ mới tiếp tục phát triển nhanh và bền vững. Đồng thời, trên tinh thần nhìn thẳng vào sự thật và cầu thị, Đại hội đã nghiêm túc chỉ rõ những hạn chế, tồn tại trên các lĩnh vực; xác định nguyên nhân khách quan, chủ quan và rút ra 5 bài học kinh nghiệm quý trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đại hội đã phân tích những thuận lợi, khó khăn, thách thức trong giai đoạn tới, nhất là những khó khăn do đại dịch Covid -19, mưa lũ gây ra và đề ra mục tiêu với quyết tâm phấn đấu đến năm 2025 Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao của cả nước

Để thực hiện được mục tiêu quan trọng đó, Đại hội đã thảo luận và thống nhất 18 chỉ tiêu chủ yếu, 13 nhóm nhiệm vụ, giải pháp quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Đồng thời, xác định rõ các ngành, lĩnh vực ưu tiên nhiệm kỳ mới, đó là: các ngành công nghiệp dựa trên lợi thế so sánh của địa phương, như: công nghiệp năng lượng; công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản, nhất là công nghiệp chế biến gỗ; công nghiệp silicat; công nghiệp dệt may; nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, canh tác tự nhiên. Một số ngành dịch vụ có tiềm năng phát triển, giá trị gia tăng cao, có khả năng cạnh tranh như tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, công nghệ thông tin, bưu chính viễn thông, thị trường bất động sản. Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII là sự mở đầu quan trọng cho chặng đường mới, đánh dấu một bước phát triển về chất, có ý nghĩa lịch sử quan trọng, cổ vũ toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ, phát triển với tốc độ nhanh và bền vững hơn. Ngay sau Đại hội, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trong toàn tỉnh cần tập trung tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm mà Đại hội đã thông qua, tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ, đến tận quần chúng Nhân dân; xây dựng chương trình hành động cách mạng, có kế hoạch và biện pháp cụ thể, thiết thực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Nghị quyết đề ra. 
Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, Ban Chấp hành khoá XVII sẽ phát huy cao độ trí tuệ của tập thể, đoàn kết, dân chủ lắng nghe và tiếp thu những ý kiến đóng góp xác đáng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh để bổ sung, nâng cao và triển khai thực hiện cụ thể, đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội. Trên chặng đường phát triển sắp tới, chắc chắn có nhiều vấn đề mới nảy sinh, nhiều khó khăn, thách thức mới; vì vậy, hơn lúc nào hết, mỗi cán bộ, đảng viên cần ra sức phấn đấu nâng mình lên ngang tầm với nhiệm vụ; tiếp tục nâng cao trình độ lý luận, bám sát thực tiễn, gắn bó với Nhân dân; mỗi đồng chí trong BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phải xây dựng một phong cách làm việc “nói đi đôi với làm” và làm có hiệu quả. Đặc biệt đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở mỗi cấp, mỗi ngành, địa phương, đơn vị phải nêu cao tinh thần đoàn kết, phải thực sự gương mẫu, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thống nhất cao về nhận thức và hành động, quyết tâm đưa sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Trị lên một tầm cao mới.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, quân và dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết trong toàn Đảng bộ, đồng thuận trong toàn xã hội, rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trí tuệ, chung sức đồng lòng phấn đấu vượt qua thách thức tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh".

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII kết thúc lúc 14h35 phút chiều 16/10/2020.
Nguyễn Loan - Thanh Châu

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Lịch phát sóng truyền hình
Liên hệ Qcao

Thăm dò ý kiến

Bạn đã từng xem kênh QRTV trên hạ tầng nào ?
Truyền hình vệ tinh DVB-S2
Truyền hình số mặt đất DVB-T2
Truyền hình cáp DVBC
Truyền hình Internet

Thông tin cần biết

Thời tiết:

17 - 24ºC

Chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông

Thông tin thời tiết các vùng trong tỉnh

Mã NT Mua tiền mặt Mua CK Bán
USD
AUD
HKD