Tin tức

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng khóa XII.

Thứ tư, 10/10/2018 - 16:43

Ngày 10/10, BTV Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. đồng chí Nguyễn Văn Hùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trực tiếp thông báo đến các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI; Giám đốc các sở, thru trưởng các ban ngành, đoàn thể; Bí thư, Phó Bí thư, Trưởng Ban Tuyên giáo các huyện, thị, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc.

 
Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng khóa XII


Thông tin nhanh về kết quả Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng khóa XII, đồng chí Nguyễn Văn Hùng,  UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết: Hội nghị diễn ra từ ngày 2 đến ngày 6/10/2018 tại thủ đô Hà Nội, xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án và các báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị, đó là thông qua Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Trong đó Trung ương thống nhất đánh giá toàn bộ 12 chỉ tiêu quan trọng về kinh tế, văn hóa - xã hội của đất nước đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó có 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Trung ương cũng dành thời lượng để phân tích những hạn chế, bất cập, từ đó bàn bạc, thống nhất những chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2019 cũng như những nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện. Đáng chú ý là giải pháp đột phá về thể chế, tháo gỡ những điểm nghẽn trong cơ chế, chính sách; đột phá về huy động nguồn lực xã hội; phát triển mạnh thị trường, nhất là thị trường khoa học công nghệ; tạo chuyến biến rõ nét trong cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế; kết hợp giữa phát triển văn hóa với phát triển kinh tế xã hội; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền…vv. Trung ương cũng thông qua thông qua nội dung cơ bản Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, quyết định việc ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng cho biết: Sở dĩ Trung ương tiếp tục ban hành quy định về trách nhiệm nêu gương là do có yêu cầu cao hơn đối với những cán bộ lãnh đạo cao nhất của Đảng, Chính phủ, thực hiện nêu gương trong thực hiện chức trách nhiệm vụ, đạo đức lối sống và trong quan hệ gia đình, xã hội. Trung ương cũng xem xét, quyết định thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng cũng cho biết: Tại hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV; bầu bổ sung 2 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII; xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đối với các cán bộ vi phạm.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị chủ động rà soát lĩnh vực mình phụ trách, các nội dung cam kết với BTV Tỉnh ủy, trên tinh thần nêu gương, phấn đầu từ nay đến cuối năm tất cả các cơ quan đơn vị, các địa bàn đều hoàn thành kế hoạch đề ra; đổi mới phương pháp tiếp cận, cách làm, không đi theo lối món, vết đổ không áp dụng những kinh nghiệm cũ nên người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải cập nhật để chỉ đạo, điều hành. Coi kiểm tra kiểm soát là một phương thức lãnh đạo tốt, tự giác nêu gương rèn luyện để nâng cao trách nhiệm.
 
Nguyễn Loan – Thanh Châu

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Lịch phát sóng truyền hình
Cột phải trên
Cột phải dưới

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội