Tin tức

Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình triển khai thi hành Luật quản lý, sử dụng tài sản công

Thứ năm, 16/05/2019 - 15:07

Ngày 16/5, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình triển khai thi hành Luật Quản lí, sử dụng tài sản công. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Trị có lãnh đạo Sở Tài chính

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, sau khi có hiệu lực ngày 1/1/2018 việc triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đã được thực hiện một cách chủ động, đồng bộ. Đã ban hành các văn bản qui định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật nhằm cụ thể hóa những nội dung được Luật giao, tạo lập cơ sở pháp lý tương đối đầy đủ trong công tác quản lí, sử dụng tài sản công theo hướng quản lí chặt chẽ, sử dụng, khai thác có hiệu quả nguồn lực tài chính từ tài sản công. Các Bộ, ngành, địa phương đã tích cực triển khai, phổ biến, tập huấn các nội dung mới của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản qui định chi tiết thi hành Luật đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lí; đã triển khai việc xây dựng tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng và diện tích chuyên dùng, diện tích công trình sự nghiệp trong cơ sở hoạt động sự nghiệp; cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu trong Cơ sở quản lí về tài sản công theo qui định, đồng thời nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị đã chủ động sử dụng các phần mềm khác để quản lí tài sản cố định tại đơn vị mình. Các cơ quan được giao nhiệm vụ quản lí tài sản công đã thực hiện mở tài khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước để quản lí số tiền thu được từ xử lí tài sản công theo qui định. 

Hội nghị cũng đã chỉ ra những tồn tại cẩn khắc phục như: một số loại tài sản và lĩnh vực còn thiếu các văn bản qui định chi tiết hoặc không còn phù hợp với Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; tiến độ ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích trụ sở chuyên dùng, công trình sự nghiệp, máy móc, thiết bị chuyên dùng còn chậm, ảnh hưởng đến việc đầu tư xây dựng, mua sắm, sửa chữa, nâng cấp, cải tạo và xử lí tài sản; một số Bộ, ngành, địa phương chưa ban hành kịp thời các văn bản phân cấp thẩm quyền để thi hành Luật, một số qui định được ban hành chưa thực sự đảm bảo đáp ứng với thực tiễn cần phải sửa đổi cho phù hợp.
 
Trên cơ sở các ý kiến góp ý tại hội nghị, trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương hoàn thiện các văn bản qui định chi tiết thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai Luật và các văn bản qui định chi tiết cũng như tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc quản lí, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lí.


Thành Chung

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Lịch phát sóng truyền hình
Cột phải trên
Cột phải dưới

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội