Tin tức

Tăng cường công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Thứ bảy, 19/10/2019 - 10:16

Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW “Về Đại Hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại Hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, ngày 1/8/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị đã ban hành Kế hoạch số 141- KH/TU triển khai thực hiện Đại hội Đảng bộ các cấp và yêu cầu cấp ủy các cấp chỉ đạo công tác chuẩn bị và tiến hành Đại Hội Đảng, tiến tới Đại Hội lần thứ XIII Đảng. Đây là những yếu tố vô cùng quan trọng để đảm bảo tổ chức Đại hội đúng kế hoạch, lộ trình, qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng nhiệm kỳ tới, cũng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Theo đó, công tác tuyên truyền chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp được các cấp ủy chú trọng.

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ 23 khóa XVI

Một trong những nội dung quan trọng mà Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp là xây dựng báo cáo chính trị của BCH trình Đại hội. Theo đó, Tỉnh ủy Quảng Trị yêu cầu các cấp ủy Đảng xây dựng Báo cáo chính trị phải đánh giá đúng thực chất, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ trước của các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực. Rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải sát với thực tế của các địa phương, cơ quan, đơn vị có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Để góp phần Đại Hội Đảng bộ các cấp ở tỉnh QT triển khai đúng kế hoạch, thành công tốt đẹp, cấp ủy Đảng các cấp cùng cả hệ thống chính trị tăng cường công tác tuyên truyền vận động quần chúng, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước với những việc làm thiết thực. Tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động đấu tranh ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù và những phần tử cơ hội chính trị và bất mãn… đấu tranh với những thông tin xấu, độc, xuyên tạc, đơn thư nặc danh liên quan đến công tác nhân sự.

Đại Hội Đảng các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên phạm vi của cả nước. Việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp ở tỉnh Quảng Trị là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy Đảng xuyên suốt từ đây cho đến hết năm 2020, theo đó đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng trước hết là người đứng đầu, tăng cường công tác tuyên truyền góp phần cũng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tạo tiền đề để Đại Hội đảng các cấp thành công tốt đẹp./.

Văn Cần 

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Lịch phát sóng truyền hình
Liên hệ Qcao

Thăm dò ý kiến

Bạn đã từng xem kênh QRTV trên hạ tầng nào ?
Truyền hình vệ tinh DVBS2
TRuyền hình số mặt đất DVBT2
Truyền hình cáp DVBC
Truyền hình Internet

Thông tin cần biết

Thời tiết:

17 - 24ºC

Chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông

Thông tin thời tiết các vùng trong tỉnh

Mã NT Mua tiền mặt Mua CK Bán
USD
AUD
HKD