Tin tức

Vĩnh Linh phấn đấu đến năm 2020 trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ bảy, 20/05/2017 - 08:32

Đến nay, 11/19 xã của huyện Vĩnh Linh đã hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, dẫn đầu toàn tỉnh. Lộ trình đến năm 2020, Vĩnh Linh phấn đấu trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Các địa phương ở huyện Vĩnh Linh đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí trong Chương trình MTQG xây dựng NTM

Ngoài 11 xã đã về đích trong xây dựng NTM mới thì hiện nay, các xã còn lại ở huyện Vĩnh Linh đang đạt từ 12 đến 18 tiêu chí. Còn lại 3 xã miền núi đều đạt từ 7 đến 10 tiêu chí.
 
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các xã đăng ký hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM trong năm 2017 cũng như các năm tiếp theo đang tập trung huy động tối đa mọi nguồn lực trong xã hội để xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác tuyên truyền để từng người dân, cộng đồng dân cư xác định rõ trách nhiệm, vai trò chủ thể trực tiếp thực hiện xây dựng nông thôn mới với phương châm “ Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”.
 
 Các địa phương cũng đã tranh thủ tối đa các nguồn đầu tư kết hợp với sự đóng góp của người dân để tập trung thực hiện từng tiêu chí một, ưu tiên nguồn lực cho các tiêu chí khó thực hiện hoặc những đơn vị còn gặp nhiều khó khăn.
 
Huyện Vĩnh Linh cũng sẽ có sự hỗ trợ thích đáng cả về cơ chế cũng như nguồn nhân lực, vật lực để giúp các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình. Phấn đấu đến năm 2020, Vĩnh Linh trở thành huyện đạt chuẩn NTM với 19/19 xã hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, đạt tỷ lệ 100%.

Nguyên Đồng

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Lịch phát sóng truyền hình
Cột phải trên
Cột phải dưới

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội