Thời sự

Thứ năm, 07/02/2019 - 18:35

Thời sự 20h T5 (07-02-2019)

Thời sự 20h T5 (07-02-2019)

Thứ năm, 07/02/2019 - 18:27

Bản tin thời tiết chiều (07-02-2019)

Bản tin thời tiết chiều (07-02-2019)

Thứ năm, 07/02/2019 - 18:22

Thời sự 18h30 T5 (07-02-2019)

Thời sự 18h30 T5 (07-02-2019)

Thứ năm, 07/02/2019 - 11:13

Thời sự 11h30 T5 (07-02-2019)

Thời sự 11h30 T5 (07-02-2019)

Thứ năm, 07/02/2019 - 09:46

Thời sự sáng (07-02-2019)

Thời sự sáng (07-02-2019)

Thứ tư, 06/02/2019 - 17:42

Thời sự 20h00 T4 (06-2-2019)

Thời sự 20h00 T4 (06-2-2019)

Thứ tư, 06/02/2019 - 17:34

Thời sự 18h30 T4 (06-2-2019)

Thời sự 18h30 T4 (06-2-2019)

Thứ tư, 06/02/2019 - 11:48

Thời sự 11h30 (06-2-2019)

Thời sự 11h30 (06-2-2019)

Thứ tư, 06/02/2019 - 09:55

Thời sự 20h ngày 05/02/2019 (Mồng 1 tết)

Thời sự 20h ngày 05/02/2019 (Mồng 1 tết)

Thứ tư, 06/02/2019 - 09:50

Thời sự 18h30 ngày 05/02/2019 (Mồng 1 tết)

Thời sự 18h30 ngày 05/02/2019 (Mồng 1 tết)

Lịch phát sóng truyền hình
Cột phải trên
Cột phải dưới

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội