Ngày mới cùng QRTV

Thứ ba, 19/06/2018 - 06:03

Ngày mới cùng QRTV(19-06-2018)

Ngày mới cùng QRTV(19-06-2018)

Thứ hai, 18/06/2018 - 05:46

Ngày mới cùng QRTV (18-06-2018)

Ngày mới cùng QRTV (18-06-2018)

Chủ nhật, 17/06/2018 - 06:35

Ngày mới cùng QRTV (17-06-2018)

Ngày mới cùng QRTV (17-06-2018)

Thứ bảy, 16/06/2018 - 10:28

Ngày mới cùng QRTV(16-06-2018)

Ngày mới cùng QRTV(16-06-2018)

Thứ sáu, 15/06/2018 - 06:09

Ngày mới cùng QRTV (15-06-2018)

Ngày mới cùng QRTV (15-06-2018)

Thứ năm, 14/06/2018 - 06:15

Ngày mới cùng QRTV (14-6-2018)

Ngày mới cùng QRTV (14-6-2018)

Thứ tư, 13/06/2018 - 05:57

Ngày mới cùng QRTV(13-06-2108)

Ngày mới cùng QRTV(13-06-2108)

Thứ ba, 12/06/2018 - 06:26

Ngày mới cùng QRTV(12-06-2018)

Ngày mới cùng QRTV(12-06-2018)

Thứ hai, 11/06/2018 - 05:50

Ngày mới cùng QRTV (11-06-2018)

Ngày mới cùng QRTV (11-06-2018)

Chủ nhật, 10/06/2018 - 06:38

Ngày mới cùng QRTV (10-6-2018)

Ngày mới cùng QRTV (10-6-2018)

Lịch phát sóng truyền hình

Thăm dò ý kiến

Bạn xem Truyền hình Quảng Trị bằng phương thức truyền dẫn nào?
Sóng mặt đất (VHF - 6)
Vệ tinh (Vinasat 1)
Truyền hình cáp
Truyền hình Internet (OTT)
Truyền hình IP (MyTv)
Truyền hình di động (MobileTV)
Mạng xã hội